Logo
< Devrimci taktiğin sorunları - H. Fırat

Alaattin Karadağ ölümsüzdür!


Türkiye Komünist İşçi Partisi (TKİP) üyesi Alaattin Karadağ 19 Kasım 2009’da sermaye devletinin tetikçileri tarafından Esenyurt’ta katledildi. Alaattin yoldaş devrimci komünist bir işçiydi. Fabrikalarda ve emekçi semtlerinde işçi sınıfının sömürüden, kölelikten ve her türlü gericilikten kurtuluşu için mücadele ediyordu. Baskı, sömürü, kan ve gözyaşı üzerine kurulu bu düzeni yıkma ve sosyalizmi inşa etme mücadelesinin yılmaz neferlerinden biriydi. Sermaye iktidarı, AKP ve tetikçileri Alaattin Yoldaş şahsında partisini ve partisinin temsil ettiği toplumsal kurtuluş mücadelesini hedef aldılar.

İşçi ve emekçi kardeşler,

Sırtını emperyalizme dayamış mevcut burjuva sınıf egemenliği, bugün toplumumuzun karşı karşıya bulunduğu tüm temel toplumsal ve siyasal sorunların gerçek kaynağıdır. Bu sorunları çözmek egemen burjuva sınıfı devirmekten, onun egemenlik aygıtı olan devlet iktidarını yıkmaktan, yerine proletaryanın tüm emekçilerin desteğine dayalı devrimci iktidarını kurmaktan geçiyor. Emekçilerin sömürüden ve her türlü demokratik hak yoksunluğundan, ülkenin emperyalist kölelikten, mazlum Kürt halkının sömürgeci boyunduruktan kurtulabilmesinin biricik gerçek yolu buradan geçmektedir.

Kardeşler,

Alaattin Yoldaş’ın faşist tetikçiler tarafından katledilişinin üzerinden 10 yıl geçti. Bu 10 yıllık zaman zarfında sermaye iktidarı AKP, işçi ve emekçiler üzerindeki baskı, sömürü ve katliamlarını artırdı. İşçi sınıfı ve emekçilerin hayatını katlanılmaz hale getirdi. Toplumsal çürüme ve yozlaşma derinleşti... Baskı, sömürü, çürüme, yozlaşma ve gericilikten kurtuluşun yegane yolu işçi sınıfının devrimci partisi saflarında mücadeleye katılmak, devrim ve sosyalizm mücadelesini büyütmektir.

Partimiz tüm canlı yaşamına dair tarihsel-toplumsal görev ve sorumluluklarımızı yerine getirmek için sınıf bilinçli işçileri, gençleri, kadınları ve tüm samimi devrimcileri saflarında birleşmeye; Denizlerden, Mahirlerden, İbrahimlerden, Mazlumlardan, Alaattinlerden devralınan bayrağı bu ülkenin burçlarına dikmek ve sınıfsız sömürüsüz bir dünya yaratmak mücadelesini büyütmeye çağırıyor.

Türkiye Komünist İşçi Partisi
İstanbul İl Komitesi

Kasım 2019


Üste