Logo

Parti'nin yeraltı faaliyetlerinden...


Parti'nin yeraltı faaliyetlerinden...

Kitlelere dolaysız
ve kesintisiz sesleniş!..

 Partimizin bir dizi illegal araçla kitlelere doğrudan kendi adına seslenen faaliyeti kesintisiz biçimde devam etmektedir. Yakın haftalarda III. Parti Kongresi, Parti’nin 11. Yılı ve Alaattin Karadağ yoldaşın katledilmesi, bu faaliyet içinde özellikle öne çıkan konular oldular. İstanbul‘da özellikle yoğun bir tempoda yürütülen bu faaliyete ilişkin olarak bölgelerden gelen haberleri faaliyet görüntüleri eşliğinde toplu halde sunuyoruz…

11. Yılında yaşasın partimiz TKİP!

Ekim Devrimi’nin 92., Partimizin 11. mücadele yılını, III. Kongre’mizin kattığı coşkuyla kutladık. Zorlu süreçlerin içerisinden geçerek, birçok bedel ödeyerek, büyük bir inançla, kararlılıkla ve işçi sınıfının kurtuluşu mücadelesine sarsılmaz bir bağlılıkla yürüdüğümüz yolumuzda ilk günkü kadar heyecanlı, ilk günkü kadar inançlı ve kararlıyız. Geride bıraktığımız her mücadele yılımızla devrime biraz daha yaklaşıyor, güçleniyor ve gelişiyoruz. Deneyimlerimizden öğreniyor, güne yüklenerek geleceğe hazırlanıyoruz. Partimizi işçi sınıfı ve emekçilere tanıtabilmek, tek ve gerçek kurtuluşumuz olan devrim ve sosyalizmi kitlelerle buluşturabilmek için, illegal devrimci faaliyetimizi yaygın ve etkili bir biçimde güçlendirerek örmeye çalışıyoruz. Bu devrim ve sosyalizm mücadelemize karşı duyduğumuz bir sorumluluğumuz olduğu kadar şehit yoldaşlarımızın bizlere devrettiği bir görevdir de aynı zamanda.

Büyük bir inanç, bağlılık ve fedakarlıkla, partimizi işçi sınıfı içerisinde güçlendirmeye çalışan, şiarlarımızı kitlelerde buluşturma coşkusunu her zaman yaşayan Alaattin yoldaşın tam da böylesi bir sorumluluğu yerine getirirken tereddütsüzce ölümsüzler kervanına katılması, omuzlarımızdaki sorumluluğu daha da artırmış bulunuyor. Sermaye devleti bir kez daha katletme yolunu, Alaattin yoldaş ise tereddütsüz bir şekilde direnmeyi seçmişti. Alaattin’in yoldaşları olarak görev ve sorumluluklarımıza daha bir inançla sarılıyoruz. Kararlılığımızı, inancımızı, devrime, sosyalizme ve partimize bağlılığımızı sınamak isteyen herkes bu gerçeği yaşayarak görecektir.      

11. mücadele yılımız ve 3. Kongre’miz üzerinden başlattığımız kampanyamızı farklı araçları bir arada kullandığımız bir çalışmaya konu ettik. Bölgemizin dört bir yanında, afişlerimizle, bildirilerimizle, yazılamalarımızla işçilere ve emekçilere sesimizi ulaştırdık. Faşist sermaye devleti yürüttüğümüz devrimci faaliyetimize karşı tahammülsüzlüğünü bir kez daha günü birlik olarak afiş ve yazılamalarımızı sökmek ve karalamak yoluyla göstermiş oldu. Adeta faaliyetimize saldırmak için özel ekipler kurmuş gibi davranan devletin bekçi köpeklerine yanıtımızı, birçok noktaya tekrar tekrar taşıdığımız faaliyetimizle verdik.

“Şan olsun TKİP III. Kongresi’ne”, “Parti, sınıf, devrim!/TKİP III. Kongresi”, “Ekim Devrimi 92, TKİP 11. yılında”, “Kürt ulusuna özgürlük! Barış sosyalizmle gelecek!/TKİP”, “Güne yükleniyor, geleceğe yürüyoruz!/TKİP” şiarlı afişlerimizi bölgemizde E-5 hattı ile Karlıktepe, Esentepe, Topselvi, Kurfalı, Uğur Mumcu, Aydos, Sülüntepe, Ramazanoğlu, Güllübağlar, Kavakpınar, Gülsuyu, Aydınlı, Esenyalı ve Kurtköy Sanayi’sine yaygın bir şekilde yaptık.      

“TKİP III. Kongresi toplandı! Parti, Sınıf, Devrim!” şiarlı kongre bildirilerimizi Gülsuyu, Ramazanoğlu, Güllübağlar, Kavakpınar, Aydos, Sülüntepe, Karlıktepe, Çınardere, Cumhuriyet, Aydınlı ve Esenyalı mahallelerinde işçi ve emekçilere ulaştırdık.

“TKİP 11. yılında!”, “Yaşasın devrim ve sosyalizm!/TKİP”, “Yeni Ekimler için parti saflarına!/TKİP”, “Şan olsun 3. Kongremize!”, “11. yılında işçiler partiye!/TKİP”, “Parti, sınıf, devrim!/TKİP”, “11. yılında yaşasın partimiz TKİP!” şiarlı yazılamalarımız ile, Alaattin yoldaşın katledilme haberiyle birlikte “Alaattin yoldaş ölümsüzdür!/TKİP”, “Alaattin yoldaş yaşıyor, parti savaşıyor!/TKİP”, “Katil devlet hesap verecek!/TKİP” şiarlı yazılamalarımızı Karlıktepe, Kurfalı, Cumhuriyet, Aydos, Sülüntepe, Ramazanoğlu mahalleleri ile E-5 hattında birçok noktada gerçekleştirdik.

Anadolu Yakası’ndan komünistler


Partimizin özgür sesini kitlelere ulaştırmayı sürdürüyoruz!

Ümraniye’de illegal pratik faaliyetimiz kesintisiz sürüyor. Bu yıl toplumsal gelişmeler açısından canlı, fakat devrimci faaliyet bakımından zayıf kalan yaz döneminden bu yana gündemlere müdahale eden bir faaliyet yürüttük. Faaliyetimizin sürekli ve yaygın olması, özellikle düşmanın hızlı ilgisine konu oluyor! Ana hatlardaki afişlerimiz hızla kazınıyor, yazılamalarımız çok geçmeden kapatılıyor. Buna rağmen partimizin adı üzerinden pratik faaliyetimizin alanda sürekli bir şekilde kendisini hissettirmesi engellenemiyor. 3. Kongre’nin partiye yönelik müdahalesiyle birlikte bu çalışmayı daha da güçlendirmeyi hedefliyoruz.

İllegal pratik faaliyette sürekliliği “bahar dönemi”nin ardından genel devrimci şiarlar üzerinden sağladık. Kuruluş yıldönümüne kadar olan dönem boyunca TKİP imzalı “İşçi sınıfı savaşacak, sosyalizm kazanacak!” büyük boy, “Haramilerin saltanatını yıkacağız!”, “Yaşasın sosyalist işçi-emekçi iktidarı!”, “Özgürlük, devrim, sosyalizm!”, “Çözüm devrimde, kurtuluş sosyalizmde!”, “Şovenizme ve faşizme karşı devrim saflarına!” şiarlı küçük boy afişlerimizi Başaran, Sarıgazi, Veysel Karani, Birlik, Ferhat Paşa, Y.Çamlıca, Esenşehir, Aşağı ve Yukarı Dudulu mahallelerinde ve İMES-OSB çevresinde yaygın bir şekilde kullandık.

Ardından Kürt sorunu üzerinden yapılan “açılım” tartışmalarıyla birlikte pratik faaliyetimizi bu gündem üzerinde yoğunlaştırdık. İlk etapta Kürt emekçilerin yoğun olarak yaşadığı mahalleleri, çıkardığımız “Çözüm devrimde, barış sosyalizmde! TKİP” şablonu ile süsledik. Bunun dışında “Kürt halkına özgürlük! TKİP”, “Barış sosyalizmde! TKİP” yazılamaları yaparak, birçok noktaya TKİP imzaları attık. Yazılamaların yanı sıra, “Kürt halkına özgürlük! Eşitlik, özgürlük, gönüllü birlik!/ TKİP” ve “Kürt halkına özgürlük! Yaşasın halkların kardeşliği!/ TKİP” şiarlı küçük boy afişlerimizi bu dönem boyunca yaygın bir biçimde kullandık.

Ulucanlar katliamının 10. yılının yaklaşmasıyla birlikte, OSB-İMES çevresine ve Sarıgazi hattına, “Ulucanlar katliamını unutmadık! On’lar kavgamızda yaşıyor!/ TKİP” yazılamaları yaptık.

Ekim ayında İstanbul’da toplanan IMF-DB zirvesinin yaklaşmasıyla birlikte illegal faaliyetimize bu gündem üzerinden devam ettik. Zirve öncesi dönemde E-5 Kadıköy bölümü, Şile yolu, Çamlıca, Kayışdağı, İMES çevresi, Esenşehir, Dudulu ve Birlik mahallelerine “IMF-DB defol! TKİP” yazılamaları yaptık ve birçok noktaya TKİP imzaları attık.

IMF-DB gündeminin geride kalmasıyla birlikte liselere dönük faaliyetimizi başlattık. Bölgemizde bulunan birçok lisenin çevresini TKİP imzalı “Gençlik partiye, devrime, sosyalizme!”, “Eşit, parasız, bilimsel, anadilde eğitim!”, “Özgürlük, devrim, sosyalizm!” ve “Gençlik gelecek, gelecek sosyalizm!” şiarlı afiş ve pullarla donattık.

***

Ekim Devrimi’nin 92. ve Partimizin 11. kuruluş yıldönümünü selamlayan illegal pratik faaliyete ise yazılamalarla başladık. Sultanbeyli-Başaran Mahallesi’ne, Sarıgazi Baraj yoluna, OSB-İMES çevresine, Dudulu-Bostancı güzergahına; “TKİP 11.yılında!”, “TKİP 11 yaşında!”, “Şan Olsun 11. yılında TKİP’ye!”, “Yeni Ekimler için Parti saflarına!/ TKİP” yazılamaları yaparak parti amblemlerimizi çizdik. Birçok noktayı ise “TKİP” imzasıyla süsledik.

Bu faaliyetimiz sürerken Partimizin 3. Kongresi’nin ilan edilmesinin coşkusunu yaşadık. Yıldönümü afişleri ile kongre afişleri ve “Barış sosyalizmle gelecek! Kürt halkına özgürlük!” şiarlı afişlerimiz aynı zamanda elimize ulaştığı için, dönem boyunca beş çeşit büyük boy afiş kullanmış olduk. “Ekim Devrimi 92, TKİP 11. yılında! Sosyalizm kazanacak!”, “Parti, sınıf, devrim!/ TKİP III. Kongresi”, “Şan olsun TKİP III. Kongresi’ne!”, “Güne yükleniyor, geleceğe yürüyoruz!/ TKİP 3. Kongresi” şiarlarının yer aldığı, görsellikleriyle dikkat çeken afişlerimizi olabildiğince yaygın kullanmaya çalıştık. OSB-İMES işçilerinin yoğun olarak oturduğu Sultanbeyli-Başaran, Yeni Çamlıca, Esenşehir ve Emek mahallelerini, Sarıgazi-Ümraniye Alemdağ Caddesi üzerindeki çok sayıda noktayı, Sarıgazi Baraj yolunu, OSB-İMES çevresini, Tavukçu yolunu, Dudulu-Kayışdağı-E5 güzergahını, Bostancı-Kadıköy E-5 hattını, Sarıgazi’nin temel caddelerini afişlerimizle donattık.

Bildirilerimizi ise Sarıgazi, Başaran, Teferruç ve Kazım Karabekir mahallelerine dağıttık.

Aynı dönem içinde devrimci faaliyet sırasında kalleş kurşunlara hedef olan Alaattin Karadağ yoldaşı da yazılamalarımızla uğurladık. Birlikte faaliyet yürüttüğü yoldaşını ölümüne kollayan ve bu uğurda ölümsüzler kervanına katılan Alaattin yoldaşı hak ettiği şekilde anmak amacıyla, Şile yolu üzerine, Tavukçu yoluna, 1 Mayıs Mahallesi’ne ve İMES çevresine “Alaattin yoldaş ölümsüzdür!/ TKİP” ve “Alaattin Karadağ kavgamızda yaşıyor! / TKİP” yazılamaları yaptık.

İllegal devrimci pratiği, Alaattin yoldaştan aldığımız güçle aralıksız bir şekilde sürdüreceğiz. Ne polis terörü, ne de giderek yoğunlaşan polis devleti uygulamaları buna engel olabilir.

Ümraniye’den komünistler


Şehitlerimize zafer sözümüz var!

Şanlı Ekim Devrimi’nin 92., Partimiz TKİP’nin 11. yılında illegal siyasal faaliyetimizle işçi ve emekçileri kuşatmaya devam ettik. Kapitalist krizin sınıfsal çelişkileri dünya ölçeğinde keskinleştirdiği, Türkiye’de ise “açılım” adı altında Kürt halkının özgürlük ve eşitlik mücadelesinin boğulmak istendiği bir dönemde sosyalizmin her zamankinden daha güncel ve gerekli olduğuna dair yaygınca bir propaganda faaliyeti yürüttük.

Sınıfın, devrimin umudu, gözbebeğimiz partimiz TKİP’nin 3. Kongre’sini tam da böylesi bir dönemde gerçekleştirmiş olması çalışmalarımıza apayrı bir heyecan ve şevk kattı. 3. Kongre’nin verdiği devrimci enerji ile başta sanayi havzaları olmak üzere işçi ve emekçi semtleri parti materyalleriyle dövülen alanlar oldu.

“Ekim Devrimi 92, TKİP 11. yılında! Sosyalizm kazanacak!”, “Parti, sınıf, devrim!/ TKİP 3. Kongresi”, “Şan olsun TKİP 3. Kongresine!”, “Barış sosyalizmle gelecek! Kürt halkına özgürlük!” şiarlı ve orak-çekiçli büyük boy afişlerimiz yine dostun gözünde hayranlık düşman nezdinde kin uyandırdı. Çalışmalarımıza tanık olan kimi devrimci gençler “kolay gelsin” dileklerini iletmeyi ihmal etmediler. 

Şahintepe, Bayramtepe, Altınşehir, İkitelli Köyiçi ve Atatürk Mahalleleri, Halkalı Merkez Mahallesi, Sefaköy İnönü ve Söğütlüçeşme Mahalleleri, Yeni Bosna Zafer Mahallesi, Şirinevler, Güneşli-Mahmutbey Caddesi, Soğanlı, Bağcılar İnönü ve Yeni Mahalle, İkitelli Organize Sanayi, Sefaköy fabrikalar yolu, Y.Bosna-Güneşli sanayi havzası afiş çalışmamıza konu edilen yerler oldu. 

Alaattin Karadağ yoldaşın şehit düştüğü haberiyle birlikte çalışmamızdaki şevkimiz sınıf düşmanımıza duyduğumuz kin ve öfke ile bir kat daha arttı. Sömürücü asalakların bekçi köpekliğini yapan bu haydutlar sürüsüne karşı Alaattin Karadağ yoldaşın gösterdiği cesareti, direnişi duyurmak için yaygınca yazılama faaliyetinde bulunduk. İstanbul proletaryasının bu yiğit evladını bağrına basması için pratik faaliyetimizde emekçi semtlerini ve ana güzergâhları hedef seçtik.

Bu çerçevede İkitelli Köyiçi ve Atatürk mahallelerine, Y.Bosna Zafer Mahallesi ve Sefaköy İnönü Mahallesi’ne, “Alaattin Karadağ yoldaş  ölümsüzdür!”, “Bedel ödedik, bedel ödeteceğiz!”, “Devrimciler ölmez, devrim davası yenilmez!”, “Katil devlet hesap verecek!”, “Devrim şehitleri ölümsüzdür!”, “Faşist devleti döktüğü kanda boğacağız!” şiarlı yazılamalar ve TKİP imzaları gerçekleştirdik.

Yanı sıra adım başı dikilen mobesse kameralarıyla sermaye devletinin kendince önlem aldığını zannettiği E–5 güzergâhına da düşmana inat onlarca yazılamada bulunduk. Cennet Mahallesi civarında “Devrim şehitleri ölümsüzdür!”, Çobançeşme Adli Tıp Kurumu mevkiinde “Alaattin yoldaş ölümsüzdür!”, Topkapı mevkiinde “Bedel ödedik, bedel ödeteceğiz!”, “Alaattin yoldaş ölümsüzüdür!”, Halıcıoğlu mevkiinde “Katil devlet hesap verecek!”, Ayvansaray’da “Devrim şehitleri ölümsüzdür!”, Okmeydanı tarafında “Alaattin yoldaş yaşıyor, parti savaşıyor!”, Şehremini Sur girişine de “Alaattin yoldaş ölümsüzdür!” yazılamalarını gerçekleştirdik.

Kanlı bir geleneği devralan ve kuruluşundan itibaren öncekilerini hiç aratmayan çürümüş sermaye devleti ne kadar çabalasa da kendisini bekleyen kaçınılmaz sondan kurtulamayacaktır. Zira ‘98 yılında dikilen bayrak, Alaattin Karadağ yoldaş gibi nice proleterin göstereceği direnişler sonucunda yaratılan yeni geleneklerle daha da yükseklerde dalgalanmaya devam edecektir. Ta ki sermayenin burçlarına dikilene dek…

Bizler de sıra neferleri olarak buradan bir kez daha ilan ediyoruz ki, şehit yoldaşlarımıza olan zafer sözümüzü gerçekleştirene kadar proletaryanın kızıl bayrağına asla leke düşürmeyeceğiz…   

Kanla yazılan tarih silinmez!  

Küçükçekmece’den komünistler


En önde gidenlerimiz yol oluyor bize!

İllegal temellere dayalı devrimci faaliyetin her zamankinden daha çok önem taşıdığı bir dönemden geçiyor, faaliyetimizi her geçen gün güçlendiriyoruz.

Bu, devrimde ısrarın olduğu kadar, sınıf devrimciliğinin bu topraklarda artık tartışmasız biçimde tek seçenek olduğunu ve bunun dışındaki devrimciliğin soluksuz kalışını gösteren bir başka önemli göstergedir. Yine bu aynı gerçeğin ışığında söylenmesi gereken şudur ki; devrim ve sosyalizmde ısrar, her şeyden önce illegal devrimci bir örgüte ve bunun taşıyıcısı olacak olan illegal siyasal faaliyete dayanmak zorundadır.

Biz de bu bilinç açıklığıyla partimizin sesini ve soluğunu emekçi semtlerine taşımaya devam ediyoruz. Kasım ayına girmemizle birlikte ilk elden Ekim Devrimi ve Parti’nin kuruluş yıldönümünü içeren, “Ekim Devrimi 92, TKİP 11 yaşında! Sosyalizm kazanacak!“ şiarlı afişlerimizi yaptık. Yanı sıra, son aylarda gündemden düşmeyen Kürt sorunu ile ilgili, “Barış sosyalizmle gelecek! Kürt halkına özgürlük! şiarlı afişlerimizi eş zamanlı olarak kullanmaya başladık. Afişlerimizi Emek, Mudurnutepe, Erişler, Elazığlılar mahalleleri ile Ulaştepe’ye yaptık.

Tam bu sırada partimizin en seçkin üyelerinden olan Alaattin (Nurettin) Karadağ yoldaşın Esenyurt’ta afişleme çalışması yaparken sermayenin eli kanlı faşist güçleri tarafından katledildiğini öğrendik. Sermaye devletinin devrimci illegal faaliyete, esasta ise partimize yönelik bu alçakça saldırısı, sınıf kinimizi bilemekle kalmadı, öfkemizi ve mücadele azmimizi daha da kamçıladı. Alaattin yoldaşın yiğitçe göğüslediği bu saldırı partimizin devrimci direnişçi kimliğine yeni halkalar ekledi. Dostun ve düşmanın gözlerinin üzerimizde olduğu bu sırada, “Alaattin Karadağ yoldaş ölümsüzdür!” ve “TKİP 11 yaşında!“ yazılamalarımızı belli noktalara yaptık.

Hemen ardından Partimizin 3. Kongre imzalı üç çeşit; “Parti, sınıf, devrim!”, “Şan olsun TKİP 3. Kongresi’ne!”, “Güne yükleniyor, geleceği kazanıyoruz!” şiarlarının yeraldığı afişlerimizi, Ulaştepe, Emek, Mudurnutepe, Erişler, Çiçekçiler, Yenimahalle otobüs hattı, Gaziler ve Kocaeli’ye yaptık. Ara vermeden 3. Kongre’nin sonuç bildirgesini Ulaştepe, Emek, Mudurnutepe, Erişler, Elazığlılar, Yavuz Selim ve Gaziler mahallelerine dağıttık. Faaliyet boyunca 170 afiş ve bin bildiri kullandık.

Önemli bir işçi ve emekçi bölgesi olan Gebze’ye aralıklarla pratik faaliyetimizi taşısak da, bu yaygınlıkta ve genişlikte bir faaliyeti uzun yıllardan sonra ilk defa yaptığımızı söyleyebiliriz. Pratik faaliyet sırasında yer yer emekçilerin, daha çok da gençlerin sıcak ilgisiyle karşılandık. Bildiriyi eline alanların bir kısmı tebessüm edip teşekkür ederken, dağıtımımızı merak edip yanımıza gelenlerin bir kısmı da “Aa, TKİP imiş” dedi. Bunu da partimizin işçi ve emekçiler tarafından tanındığını gösteren bir işaret olarak sayıyoruz.

İşçi ve emekçilerin ilgisini çeken faaliyetimiz devletin kolluk güçlerinin tahammülsüzlüğü ile karşılandı. Afişlerimizin önemli bir kısmı yırtılmış veya kazınmış bulunuyor.

Gebze’den komünistler


Esenyurt`ta devrimci faaliyet!

Partimizin 3. kongresini başarı ile tamamlamasının ardından çıkan materyallerimizi işçi ve emekçilere ulaştırmaya devam ediyoruz. Özelikle Alaatin yoldaşın katledilmesinin ardından özel bir tarzda yaptığımız her çalışma anında düşmanın saldırısına uğruyor. Afişlerimiz anında sökülüyor, yazılamaların üstü anında boyanarak kapatılıyor.

Şimdiye kadar bölgede yaptığımız her çalışma benzer saldırılarla karşılaştı kuşkusuz. Ancak bu süreçte daha özel bir çaba ile çalışmamızın işçi ve emekçi kitlelerle buluşması engellenmeye çalışılıyor. Devletin tüm engellemelerine, yeraltı faaliyetimizin işçi ve emekçilerle buluşmasına gösterdiği tahammülsüzlüğe rağmen faaliyetimizi kesintisiz bir biçimde sürdürmeye devam ediyoruz.

Son süreçte Partimizin 3. Kongre’sini selamlayan afişlerimizi mahallelerde ve sanayi havzalarında kullanmış bulunuyoruz. 3. Kongre’nin başarı ile gerçekleştiğini ilan eden “TKİP III. Kongresi toplandı! Parti, sınıf, devrim!” şiarlı bildirimizi de işçi ve emekçilere ulaştırmış bulunuyoruz. Çalışmamızı Bakırcılar Sanayi Sitesi, Haramidere, Depo, Sonevler, Tabela, Örnek Mahallesi gibi semtlere taşıdık.

Ayrıca birçok duvarı da “Alaattin Karadağ yoldaş ölümsüzdür! / TKİP” şiarı ile süsledik.

Esenyurt’tan komünistler

 


Üste