Logo
< Feminizm ve ideolojik mücadele alanındaki görevlerimiz - A.Ekin

Devrim için devrimci seferberliği büyütelim!


Devrim için devrimci seferberliği büyütelim!

Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde çalışan işçi ve emekçi kardeşlerimize!..

Partimizin Yurtdışı Örgütü olarak gelenekselleştirdiğimiz bağış kampanyasını başlatmış bulunuyoruz. Bu yılki kampanyamızı dünya ölçüsünde sarsıcı gelişmelerin yaşandığı bir süreçte sürdürüyoruz. Geçen yıldan farklı olarak, dünya ölçüsündeki sarsıcı gelişmelere bu yıl Türkiye’de patlak veren Haziran Direnişi de eklenmiş bulunuyor.

Partimiz uzun bir süredir bu sarsıntıların gelecekteki daha büyük patlamaların ilk habercisi olduğunu belirtiyor ve bundan hareketle, geleceğe her alanda ve her bakımdan hazırlıklı olmanın yaşamsal önemine dikkat çekiyor.

 

İşçiler, emekçiler!

Bugün kapitalist dünya sistemi çok yönlü bir bunalımın pençesinde kıvranmaktadır. Bu bunalım siyasal, sosyal, kültürel ve ekolojik çok yönlü ve çok boyutlu bir bunalımdır. Bunları sistemin bünyesindeki hegemonya bunalımı tamamlamaktadır.

20. yüzyıl tarihinden çok iyi biliyoruz ki, kapitalist dünya sisteminin çok yönlü bunalımı, mutlaka beraberinde tırmanan bir militarizmi, çılgınlık derecesinde bir silahlanma yarışını ve birbirini izleyen gerici savaşları getirir. Nitekim günümüz dünyasının bir öteki temel gerçeği de bunlardan oluşmaktadır. Militarizm bir kez daha çığırından çıkmıştır. Büyük emperyalist devletler arasında hummalı bir silahlanma yarışı var. Bunları, birbirini izleyen ve giderek de olağanlaşan emperyalist müdahaleler, savaşlar ve işgaller serisi tamamlamaktadır. Kısacası, insanlık yeni bir bunalımlar ve savaşlar dönemine girmiş bulunuyor. Gelinen yerde bu konuda artık hiçbir tartışma yoktur.

Öte yandan, bilimsel bakış ve tarihsel deneyim bize, kapitalist sistemi çok yönlü bunalımlara ve savaşlara sürükleyen dinamiklere, devrimleri hazırlayan dinamiklerin eşlik ettiğini göstermiştir. Yine böyle olacaktır. Partimiz, dünya olaylarının gerisindeki dinamikler ve olayların gelişme seyrinden hareketle, toplumsal devrimlerin habercisi bu sarsıntıların çoğalacağını ve gitgide yayılacağını, bunalımlar ve savaşları mutlaka devrimlerin izleyeceğini ileri sürmektedir.

İnsanlık aynı zamanda adım adım yeni devrimlere doğru ilerlemektedir. Dünyanın dört bir yanında işçi sınıfı, emekçiler ve ezilen halklar yeni bir ruhla ayağa kalkıyor, çözüm arayışlarına yöneliyor, kapitalist barbarlıktan kurtuluşun yolunu arıyor. Türkiye'de işçi sınıfı ve emekçilerin bu çözüm arayışlarına partimiz yanıt verebilir, gerçek kurtuluşun yolunu partimiz gösterebilir. Partimizin IV. Kongre’sinde yükselttiği “Her alanda devrime hazırlanıyoruz!” şiarı tam da bu iddianın ifadesidir.

Partimiz bugünün Türkiye’sinde Deniz, Mahir ve İbrahim’lerin açtığı devrim bayrağını tüm cephelerde tam bir tutarlılık ve kararlılıkla taşıyan, bunu devrim tarihimizin tüm kazanımlarını kucaklama ve yeni bir düzeyde yaşatma tutumu ve pratiği ile birleştiren gerçek bir devrimci sınıf partisidir. TKİP kendini önceleyen bütün bir devrimci birikimi özümseyen ve aşan, böylece sınıf devrimciliği çizgisine sağlam bir biçimde oturan, ilk kez olarak devrimci teoriyi, devrimci programı, devrimci taktiği, devrimci örgütü ve devrimci moral değerleri birleştiren, en önemlisi de tüm bunları devrimci sınıfın bağrında maddi bir güce dönüştüren bir partidir. 

TKİP yirmi beş yılın sınavından alnının akıyla geçmiş bir partidir. Sahip olduğu nitelikleri şahsında, her zamankinden daha güçlü ve yarının fırtınalı günlerine her zamankinden daha hazırlıklıdır.

 

Kardeşler!

Devrimci bir sınıf partisi ancak ve ancak sınıfa ve emekçilere yaslanarak var olabilir. Mücadelesini de ancak ve ancak sınıf ve emekçi kitlelerin desteği ile sürdürebilir. Devrimci parti ve devrimci sınıf etle tırnak gibidir, birbirinden kopartılamaz. Nitekim partimiz bugüne dek sınıfla içiçe olmuş, sadece politik ve moral açıdan değil, maddi açıdan da işçi ve emekçilere dayanmıştır. Bu, bundan sonra da böyle olacaktır. Bağış kampanyamızın hedefi de budur.

Bir kez daha, yurtdışındaki işçi ve emekçi kardeşlerimizi, her kuruşu devrim ve sosyalizm mücadelesini büyütmek ve zafere ulaştırmak için harcanmak üzere, başlatmış bulunduğumuz bağış kampanyasına katılmaya, yoldaşlarımızı, tüm taraftar ve sempatizanlarımızı ise kampanyamızın tam başarısı için devrimci seferberliği büyütmeye çağırıyoruz.

Yaşasın Türkiye Komünist İşçi Partisi!

Yaşasın proletarya devrimi ve sosyalizm!

TKİP Yurtdışı Örgütü

Aralık 2013


Üste