Logo
< Dünya görüşü ve direnmek!

Parti militanlarından VII. Parti Kongresi üzerine…


Partimiz ümit ve güven kaynağıdır!

Merhaba yoldaşlar…

Partimizin VII. Kongresi’nin duyurulmasının yarattığı büyük heyecan ile hepinizi selamlıyorum. Her şeyden önce sermaye devletinin büyük bir terör estirdiği, çeşitli saldırılar ile toplumun devrimci ilerici öznelerini adeta yok etmeye çalıştığı bu dönemde, illegal ihtilalci bir devrimci partinin kongre gerçekleştirebilmesi büyük bir başarıdır. Sadece bu bile, ben ve benim gibi birçok devrimci için partimize büyük ümit ve güven kaynağı nedenidir. Partimizin bütün zorlu koşullara rağmen sürdürebildiği işleyişi (kongre gibi bir platformu toplayabilmesi), partimizin devrimci ciddiyetinin, yanı sıra parti demokrasisine verdiği önemin bir göstergesidir.

Bu parti kongresi benim için aynı zamanda bir ilkti. Zira ön hazırlığında bulunduğum ilk kongreydi. Kongre toplama kararını ilk duyduğum andan bugüne büyük bir heyecan yaşadım. Ön hazırlığında ciddi bir okuma ve çalışma yaptık. Çalışma alanlarımızda çevre ve çeperimiz ile beraber parti tarihini, geçmişten bugüne önemli değerlendirmelerimizi inceledik. Bunun yanında kongre sürecine dönük çalışmalarımızı değerlendirdiğimiz raporlar kaleme aldık. Elbette bütün çabamıza ve emeğimize karşın eksik bıraktığımız noktalar da oldu.

Partimizin bildirgesi adeta bu dönem açısından bir manifesto olmuştur. Zira bildirge göstermiştir ki pandemiden emperyalist savaşa, kapitalizmin krizinden seçim sürecine dek, bir dizi önemli gelişmede partimiz devrimci bakış açısı üstünlüğünü korumuştur.

Değerlendirmelerimizin ve politikalarımızın ne denli isabetli olduğu kongre tarafından değerlendirilmiştir. Bildirgemiz ve kongre kapanış konuşması, bu topraklarda gerçekleşecek bir devrimin öncü partisini netlikle ortaya koyuyor. Siyasal gelişmeleri kavrayabilmek ve bu kapsamda devrimci bir parti olarak politikayı saptayabilmek, partimizin temel önemde bir üstünlüğüdür.

Özellikle 2023 seçimleri ve sol hareketin seçimlerde aldığı tutarsız ve basiretsiz tutum bunu gözler önüne sermiştir. Partimiz günlük politik çalışmayı temel devrim stratejisinden ayrı ele almıyor. Her politik gelişmeyi ve her çalışmamızı temel stratejik hedefimize bağlayabiliyor. Bildirgede bunun izleri çok açık görülüyor.

Bunun yanında kongremizin “Devrimi ve devrimci birikimi savunuyoruz!” şiarı bizler için adeta bir savaş çağrısıdır. Temsil ettiğimiz, yalnızca partimizin tarihi değil, Mustafa Suphiler’den bu yana devrim ve sosyalizm mücadelesini omuzlayan bütün birikimin tarihidir. Partimiz bu topraklarda devrimi savunacak ve devrimci birikimi temsil ederek geleceğe taşıyacak tek partidir.

Bunun bir yanı büyük bir gururdur elbette. Diğer bir yanı ise işimizin zorluğuna, daha çok emek ve çaba göstermemiz gerektiğine dönük bir işarettir. Yeni dönem her açıdan çok zorlu bir dönem olacak. Bunun karşısında tarihsel sorunluluğumuun gereği olarak her açıdan dik durmayı başarabileceğimizi düşünüyorum.

Bugün bir dizi sorunlar yaşıyoruz. Kuşkusuz bunlardan biri yaşadığımız darlık sorunudur. Ancak inadımızı koruyarak ve soluğumuzu tutmayı başararak, bunun da üstesinden geleceğimize yürekten inanıyorum. Bu topraklardaki işçi ve emekçiler, kadınlar, gençler, çocuklar her gün ölümlerden ölüm seçiyor. Depremler, cinayetler, istismar, işçi katliamları, dizginsiz bir sömürü yaşanıyor bu ülkede. Kapitalizmin nasıl bir barbarlık ürettiğini her gün iliklerimize kadar yaşıyoruz.

Bundan tam on bir ay önce adeta insan kıyımına dönen bir deprem yaşadık. Deprem bölgesine ilk gidenler arasında yer aldık. İnsanların yaşamlarının kapitalizmde ne denli değersiz olduğunu, en acı şekilde bir kere daha gördük ve yaşadık. İnsanları diri diri betonların arasında bıraktılar. Mezarlıklarda birer sayı olarak işaretlediler. Bu barbarlık ve bu yıkım bir kez daha bizlere gösterdi ki, insan kalabilmenin tek koşulu mücadele etmekten geçiyor.

Ancak mücadeleye verilecek bu emeği de en iyi şekilde değerlendirmek gerekiyor. Partimiz devrim mücadelesine katılacak her işçi ve emekçi, kadın, genç ve hatta çocuk için büyük insanlık ailesinin devrimci, en kararlı, tutarlı partisidir. İşte bunun bilinciyle, VII. Parti Kongresi’nin önümüze koyduğu görevleri yerine getirmek için her zamankinden daha çok çaba sarf edeceğiz.

Devrimi ve devrimci birikimi savunmaya devam edeceğiz!

Candan

* * *

Şan olsun VII. Parti Kongremize!

VII. Parti kongremizin toplandığını ve sonuçlarını duyuran bildirge, partinin saflarında mücadele yürütmeye aday genç bir yoldaşınız olarak beni heyecanlandırdı. Zorlu mücadelelerin verildiği böylesi bir süreçte, partinin en üst tartışma-karar platformunu toparlamak ve bunu devrimci demokrasiyi kullanarak başarmak, parti saflarındaki bir militan olarak beni bir kez daha onurlandırdı. Partimiz 2018 yılında toplanan VI. Kongre’sinden bu yana dünyadaki ve Türkiye’deki yeni gelişmelere dair ortaya koyduğu değerlendirmelerle mücadelemize kılavuzluğunu sürdürdü. Bu aynı süreç kişi olarak benim için de ideolojik kavrayışımın gelişmesi yönünden oldukça verimli ve yararlı oldu.

VII. Parti Kongresi’nin sunulan bildirgesini ve ardından yayınlanan kongre kapanış konuşmasını öncelikle kendim okudum. Ardından ise çalışma grubundaki yoldaşlarımla birlikte bir kez daha okuyup üzerinde tartışmalar gerçekleştirdik.

VII. Parti Kongresi gündemleri çerçevesinde ortaya konulan değerlendirmeler, günümüzün zor koşullarında mücadeleyi kararlılıkla yürütmede bize kılavuzluk edecektir. Kongremizin yükselttiği “Devrimi ve devrimci birikimimizi savunuyoruz!” şiarı, Türkiye topraklarındaki devrimci mücadelenin birikimlerini sahiplendiğimize, bugüne kadar devrim mücadelesini savunduğumuza ve zor koşullara karşı mücadeleyi yükselteceğimize işaret ediyor.

Kapsamlı olarak pandemi sorununun, Ukrayna savaşının, Ortadoğu ve Filistin sorununun tartışılması, Türkiye’deki seçimler sonrası sürecin değerlendirilmesi, sınıf, gençlik, kadın hareketlerine ilişkin tartışmalar, zor dönem ve partiyi bu zor dönemde bekleyen sorumluluklar üzerine sunulan değerlendirmeler, genç militanlar olarak bizlerin önümüzdeki dönemde devrimci mücadeleyi parti saflarında yürütmemizin çok özel önemini gösteriyor. Devrimci mücadeleyi daha güçlü bir çizgide ilerletebilmek için, VII. Parti Kongresi’nin ortaya koyduğu değerlendirmeleri daha derinlemesine kavrayabilmeliyiz.

Kongrenin ortaya koyduğu değerlendirilmeleri kamuoyunun gündemine taşıyabilmek için afiş, yazılama gibi faaliyetleri de artırabilmenin önemli olduğunu düşünüyorum. Ayrıca kongre bildirgesinde öne çıkarılan pandemi, Ukrayna savaşı, Ortadoğu ve Filistin sorunu, Türkiye üzerine sunulan değerlendirmeler ve devrimci hareketin mirasına sahip çıkma bilinci geliştirmek için yapılacak tartışmalar ve seminerler de kongrenin kamuoyuna taşınmasında önemli araçlar olacaktır.

Partimizin VII. Kongre’sini gerçekleştirmiş olmasının heyecanı ve onurluyla sizleri en içten devrimci duygularımla kucaklıyorum. Kongremizin ortaya koyduğu değerlendirmeler ışığında yükselteceğimiz devrimci mücadelemizde hepimize kolay gelsin.

Nedim

* * *

VII. Kongre ile birlikte daha güçlüyüz!

Merhaba yoldaşlar,

“Devrimi ve devrimci birikimimizi savunuyoruz!” şiarı ile toplanan 7. Kongremizi coşkuyla selamlıyorum. Yayınlanan metinden de anladığım üzere, verimli ve başarılı bir şeklide gerçekleşen bu anlamlı sürecimizin devamını diliyorum.

Yoldaşlar, yayınlanan metinleri sizlere tekrardan anlatmak istemem. Politik sürece ilişkin de değerlendirmelerimiz ve okuduklarımız ortaktır diye düşünüyorum.

Bu yüzden kongreye ilişkin kısaca ifade edebileceklerim şu şekilde:

* Devrimcilere, ilericilere yönelik her türlü baskı ve şiddetin arttırıldığı, toplumun her kesimine dönük tahammülsüz saldırıları politikalarının hayata geçirildiği böylesi gericilik ve baskı koşullarında VII. Parti Kongresi’nin başarıyla toplanabilmesinin haklı gururunu yaşıyor, bu süreçte emeği geçen tüm yoldaşlarımızı canı gönülden tebrik ediyorum.

* İlk olarak kongrenin toplanıldığına ilişkin yayınlanan metnin ve ardından kongre kapanış konuşmasının, tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 Pandemi sürecinden bu yana dünyadaki ve Türkiye’deki gelişmeleri en özlü biçimiyle ifade ettiğini düşünüyorum. Metinler güncel siyasal süreçlere dair de -özellikle Filistin gündemine ilişkin- bakış açımızı iyi bir şekilde ifade ediyor.

* Kongre Bildirgesi’nin sınıf hareketi ve çalışmasına ilişkin bölümünde şunlar söyleniyor: “… İsabetli çizgiye ve harcanan emeğe rağmen, sınıf çalışmamızın hedeflenen asgari sonuçları henüz yaratamaması sorunu üzerinde özellikle durmuştur. Partinin yaklaşımlarını ve pratiğini bu çerçevede eleştirel bir bakış açısıyla gözden geçirmiştir. Yetersizliklerimizi ve kusurlarımızı hiçbir biçimde gözden kaçırmaksızın, konuya ilişkin olarak ulaştığımız şu sonucu açıklıkla ifade etmek isteriz: Dönemin günden güne ağırlaşan koşulları ile partinin elindeki güç ve imkanların sınırları bir arada değerlendirildiğinde, parti her şeye rağmen sınıf çalışmasında gerçekte başarılıdır.”

Bu paragrafa olduğu gibi katılıyorum. Biz şu an ekibimizle birlikte yaz döneminden bu yana yayınlanan daha önceki parti kongrelerimizin kitaplaştırılmış belgelerini inceliyoruz. Tüm bu belgelerde diyebilirim ki parti çalışmamızın kimi olumsuz yönlerine, süreçlerde yaşanan kimi “başarısızlıklara” çok fazla çubuk bükülüyor. Bu durum kendi içinde yanlıştır demiyorum. “Kamuoyu ne der” gibi bir yerden de bakmıyorum. Ancak son parti kongresi bildirgesinden yukarıya aktardığım türden pozitif vurgulara daha çok ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum. Zayıflıklarımız kadar üstünlüklerimizin de öne çıkarılması gerektiğini düşünüyorum. Ve ilgili pasajın devamında da denildiği gibi, hiç kuşkusuz, “Yetersizliklerini ve kusurlarını aşmalı, dönemin koşullarını bir mazeret ve rehavet nedeni haline getirmekten özenle kaçınmalı, çalışmadaki ısrar ve kararlığı koruyup sürdürmeliyiz.”

* Kongrenin toplandığı duyurulur duyurulmaz kolektifimizle metni okumak ve tartışmak konusunda özel bir çaba sarf ettik. Kollektif olarak farklı kişi kombinasyonları ile en az üç defa okuma ve tartışma gerçekleştirdik. Çalışmamıza katılan diğer yoldaşlarla da toplu bir okuma yaptık. Tüm yoldaşlarımız doğal olarak kongrenin toplanmasını sevinçle karşılamaktalar.

* Topluca yaptığımız değerlendirmelerde, uluslararası olaylar planında Filistin gündemi, Türkiye’de ise “Seçimler ve sol hareket” ve “Sınıf hareketi” başlıkları üzerinde özel bir biçimde durduk. Yoldaşlarımız tartışmalara ilgililerdi. Kişisel değerlendirmelerde, kongrede ele alınan konuların ve ortaya konulan değerlendirmelerin anlamlı ve verimli olduğu genel bir düşünceydi.   

(...)

Bir kez daha sizleri en içten duygularımla kutluyor, çalışmalarımızda başarılarımızın devamını diliyorum. İnanıyorum ki, VII. Parti Kongremizde işaret edilen tüm olumsuzlukların aşıldığı ve işaret edilen tüm alanlarda başarı sağlayacağımız süreçler bizi bekliyor.

Zuhal


Üste