Logo

Söylemleri a’dan z’ye işin özünde tarihsel anlamıyla “sosyal-demokrat belediyecilik” demek olan “belediye sosyalizmi” kapsamındadır. Hesaplarıysa ne edip edip birkaç ilçe ya da beldede elde edilebilecek sözde “mevziler” üzerinedir. Bu çerçevede söylemleri kadar girdikleri ilişkiler, yaptıkları pazarlıklar, başvurdukları yol ve yöntemler kendini...

Burada asıl sorun metal işçilerinin yeterli bilinç ve örgütlülük düzeyinden uzak olmasıydı. Metal işçileri sözleşmeden hoşnutsuz olsalar da, sendikal bürokrasiyi ve yasal cendereyi aşacak, fiili meşru mücadele hattını sonuna kadar savunacak...

Taban örgütlenmesine dayalı Greif işgali sendikal mücadeleye yeni ölçüler getirmiştir. Greif işgaliyle belirlenen çıtanın altında kalan her yaklaşım, bürokratik kastın bir parçası olmaya mahkumdur. Elbette işçileri çetin mücadelelere hazırlamak...

Greif, fabrika zemininde yoğunlaşan ve derinleşen bir çalışmanın pek çok açıdan yol gösterici bir örneği olmuştur. Sınıf çalışmasının fabrika zeminine oturması, komünist hareketin siyasal mücadele alanına çıktığı günden bugüne temel bir yönelim...

Son birkaç yılda ardı ardına gerçekleşen direnişlerin çoğunluğunda kadın işçiler ön saflarda yer alıyor, erkek işçilerle omuz omuza mücadele veriyorlar. Rosa Luxemburg’un o ünlü “hareket etmeyen zincirlerini fark edemez, zincirlerini fark edemeyen kendini...

Bu parti kongresi benim için aynı zamanda bir ilkti. Zira ön hazırlığında bulunduğum ilk kongreydi. Kongre toplama kararını ilk duyduğum andan bugüne büyük bir heyecan yaşadım. Ön hazırlığında ciddi bir okuma ve çalışma yaptık. Çalışma alanlarımızda çevre ve çeperimiz ile beraber parti tarihini, geçmişten bugüne önemli değerlendirmeleri...

Yaşamın her alanı bir direniş alanıdır. Bu yanıyla sınanmak, gündelik akış içerisinde devrimci kalabilmek, düzenin dayattığı tüm değerlerle savaşabilmek çok önemlidir. Bunu yapamayan bir devrimcinin çözülmesi için polise, savcıya, mahkemelere de ihtiyaç yoktur. Düzenin içimizdeki bağları, uygun koşullar oluştuğunda, illa ki devrimcinin ayaklarına dolanacak...

Türkiye işçi sınıfını burjuvazinin karşısına bağımsız örgütlü bir güç olarak çıkarabilmeyi, kurulu toplumsal düzeni yıkabilmenin, devrimci iktidarı kurabilmenin, sosyalizme ve komünizme yürüyebilmenin olmazsa olmaz koşulu sayıyoruz. Programımız bunu söylüyor, stratejik yönelimimiz bu eksene oturuyor ve gündelik çalışmamızın ağırlık merkezini bu oluşturuyor.