Logo

Sermaye düzeninin hesapları ve seçimler

Türkiye yeni bir genel seçim sürecinde. 7 Haziran seçimleri düzen siyasetine egemen bugünkü kararsız dengenin nasıl ve ne yönde değişeceğine açıklık getirecektir. Birçok kimse bu seçimin Türkiye’nin kaderi bakımından taşıdığı özel önemden sözediyor ve bunu da ne edip edip AKP’nin önünün kesilmesi hedefine bağlıyor.

Tam da bu bağlamda işçi sınıfının en bilinçli, en kararlı ve en mücadeleci kesiminin kendi devrimci ve savaşçı partisinde örgütlenmesi, kritik noktalarda kimi kalıcı mücadele mevzileri kazanılması görevi daha da yakıcı bir biçimde önümüze çıkıyor. Bizim için sınıf hareketine ve ülke gündemine toplumsal ölçekte bir müdahaleyi...

Komünist parti, bu sıfatın bu topraklardaki taşıyıcısı olarak da partimiz, kendisini sınıf zemininde var eder. Faaliyetine ve örgütlenmesine sınıfın devrimci programı yön verir. Çalışma yürüttüğü tüm alanlarda devrimci sınıf mücadelesini eksen alır. Kendisini “sınıfın devrimci partisi olma” misyonu ile örgütler. Bu artık partimiz için iddia ya da niyet değil, ortaya çıkardığı sonuçlarla kanıtlanmış somut bir gerçekliktir. Böyle olduğu ölçüde, partinin iç yaşamı, disiplini ve motivasyonu da...

Çürüyen kapitalizmin gelecek umutlarını yok ettiği gençlik kesimleri, Haziran Direnişi boyunca büyük bir kararlılık sergiledikleri gibi, sonrasında da toplumu derinden sarsan her gelişmede eylemli süreçlerin doğal bir parçası oldular. Yaşanan bu süreç, liseli gençliğin taşıdığı devrimci dinamizmi bir kez daha ortaya çıkardığı gibi...

Greif işgaliyle başlayan direniş süreci, kadınların çifte ezilmişliğinin biriktirdiği enerjiyi açığa çıkarmış, kurulan Emekçi Kadın Komisyonu ise, direniş komitesiyle birlikte bu enerjiye yön vermiştir. Eğitimler, sistemli toplantılar, üretken ve verimli süreç, kadınların bilinçlenmesini, özneleşmesini, özgüven kazanmalarını sağlamıştır.