Logo

Birçok kimse bu seçimin Türkiye’nin kaderi bakımından taşıdığı özel önemden sözediyor ve bunu da ne edip edip AKP’nin önünün kesilmesi hedefine bağlıyor. Devrimci ya da sosyalist olmak iddiasındaki solun ezici çoğunluğuna egemen oportünist seçim politikaları da esasen bu aynı kaygıya ve hedefe dayandırılıyor. Bunun gerisinde AKP’yi hala da yükselen...

Tam da bu bağlamda işçi sınıfının en bilinçli, en kararlı ve en mücadeleci kesiminin kendi devrimci ve savaşçı partisinde örgütlenmesi, kritik noktalarda kimi kalıcı mücadele mevzileri kazanılması görevi daha da yakıcı bir biçimde önümüze çıkıyor. Bizim için sınıf...

Komünist parti, bu sıfatın bu topraklardaki taşıyıcısı olarak da partimiz, kendisini sınıf zemininde var eder. Faaliyetine ve örgütlenmesine sınıfın devrimci programı yön verir. Çalışma yürüttüğü tüm alanlarda devrimci sınıf mücadelesini eksen alır. Kendisini “sınıfın devrimci partisi olma” misyonu ile örgütler. Bu artık partimiz için iddia ya da niyet değil, ortaya çıkardığı...

Çürüyen kapitalizmin gelecek umutlarını yok ettiği gençlik kesimleri, Haziran Direnişi boyunca büyük bir kararlılık sergiledikleri gibi, sonrasında da toplumu derinden sarsan her gelişmede eylemli süreçlerin doğal bir parçası oldular. Yaşanan bu süreç...

Greif işgaliyle başlayan direniş süreci, kadınların çifte ezilmişliğinin biriktirdiği enerjiyi açığa çıkarmış, kurulan Emekçi Kadın Komisyonu ise, direniş komitesiyle birlikte bu enerjiye yön vermiştir. Eğitimler, sistemli toplantılar, üretken ve verimli...