Logo

Partinin kazanımları ve yeni dönemde yüklenme alanları

Yeni bir mücadele yılına pek çok açıdan daha ileri bir noktada ve pek çok kazanımla giren TKİP, her bakımdan ileri sıçramanın imkanlarının biriktiği bir eşiğe de gelmiş bulunmaktadır. Geride kalan 12 yıllık partili süreç açık ve sağlam bir ideolojik-politik çizginin yön verdiği zorlu bir pratik olarak yaşandı. Geçmişin devrimci eleştirisine dayalı yeni bir pratiğin temsilcisi olarak hareket eden parti, içinden geçilen dönemin zorlukları karşısında hiçbir zaman kolay olana eğilim göstermedi, ilkesel ve ideolojik esaslara sıkı sıkıya bağlı kaldı.

Bununla birlikte liseli gençlik çalışmasında yeni dönemi kazanmak, çoğu yerde hala askıda kalabilen somut bazı adımların atılmasını gerektiriyor. Bunların ilk ikisini merkezileşme ihtiyaçları çerçevesinde dile getirmiş olduk. Yerel örgütler alanına geldiğimizde ise en önemli halka, mutlaka tüm temel organlarımızın, bu çalışmaya en yatkın genç ve dinamik güçlerden kendilerine bağlı liseli gençlik birimleri kurması, varsa eğer bunları güçlendirmesidir.

Devrimci sınıf çalışmasının araçları işçi sınıfı ile burjuvazi arasındaki mücadelenin seyrine göre saptanır veya bir ihtiyaç olarak ortaya çıkarlar. İşçi sınıfının bilinç ve örgütlenme düzeyinin olduğu kadar, devrimci sınıf partisi ile işçi sınıfı arasındaki organik bağın düzeyi de, araçların saptanmasında etkili bir rol oynar.

Ölüm Orucu Direnişi’nin benim için anlamı

Alaattin Karadağ

ÖO direnişi her şeyden önce yeniden doğmaktır. Umudu, direnci, sevdayı hücre hücre eriyen bedenlerimizle yeniden var etmektir. F tipi cezaevi saldırısıyla teslim alınmak istenen toplumun özneleri devrimci güçler şahsında tüm toplumun direnme umudunu, geleceğe yönelik olan inanç ve özlemleri öldürmek, öncüsüz bırakmaktır.