Logo

Partinin kazanımları ve yeni
dönemde yüklenme alanları

Yeni bir mücadele yılına pek çok açıdan daha ileri bir noktada ve pek çok kazanımla giren TKİP, her bakımdan ileri sıçramanın imkanlarının biriktiği bir eşiğe de gelmiş bulunmaktadır. Geride...

Bununla birlikte liseli gençlik çalışmasında yeni dönemi kazanmak, çoğu yerde hala askıda kalabilen somut bazı adımların atılmasını gerektiriyor. Bunların ilk ikisini merkezileşme ihtiyaçları çerçevesinde dile getirmiş olduk. Yerel örgütler alanına geldiğimizde ise...

Devrimci sınıf çalışmasının araçları işçi sınıfı ile burjuvazi arasındaki mücadelenin seyrine göre saptanır veya bir ihtiyaç olarak ortaya çıkarlar. İşçi sınıfının bilinç ve örgütlenme düzeyinin olduğu kadar, devrimci sınıf partisi ile işçi sınıfı arasındaki organik bağın düzeyi de...

ÖO Direnişi’nin benim için anlamı

ÖO direnişi her şeyden önce yeniden doğmaktır. Umudu, direnci, sevdayı hücre hücre eriyen bedenlerimizle yeniden var etmektir. F tipi cezaevi saldırısıyla teslim...