Logo

Kitle mücadelesi yoksa reformist sol çizgide bile bir parlamenter başarı şansı yoktur. Her ne kadar bu türden bir sözde başarı, tüm örneklerin açıklıkla gösterdiği gibi, kitlelerin mücadelesinin yarattığı birikimi boşa çıkaran bir rol oynasa da. Yani parlamenter hayalleri bile ancak sosyal mücadelenin, kitle hareketinin hazırladığı imkanlar üzerinden kurabilirsiniz.

İl ve alan çalışmalarının kendi belirlediği özel hedeflere yoğunlaşması, istikrarlı ve sonuç alıcı bir sınıf çalışması için vazgeçilmez bir unsurdur. Ancak bu durum, sınıf hareketinin değişik bölüklerinin ortaya koyduğu tepki ve eylemlere müdahale etmede bir zayıflık yaratmamalıdır. Elbette ülkenin değişik yerlerinde bir kısmı marjinal sektörlerde gerçekleşen...

Bugün sınıfa ilgi gösteren anlayışların önemli bir kesimi, pratikte ekonomik eksenli mücadeleyi esas almaktadır. Sınıfın siyasallaşmasını söylem düzeyinde ifade etseler de, sınıfın verili bilincini gerekçe göstererek, devrimci eksende bir siyasal müdahale...

Temel fabrikalar stratejik konumlarından kaynaklı sermayenin de üzerine titrediği alanlardır. Bu nedenle bu fabrikalar sermayenin sınıf içindeki ajanları olarak hareket eden sendikal bürokrasinin denetimi altında tutulmaktadır. Dolayısıyla komünistlerin karşısında...

İşçi ve emekçi kitleleri ile yüz yüze gelebilmek, bağ kurabilmek, onları harekete geçirebilmek, gerçek yaşam alanlarından geçmektedir. Elbette bu, sosyal medya da dahil, bir dizi farklı aracı beraberinde kullanabilmeyi de gerektirir. Biliyoruz ki, sosyal...

Yükselen kadın hareketinin ortaya koyduğu bir başka olgu ise, kadın hareketinin açmazlarıdır. Farklı coğrafyalarda yükselen hareket büyük oranda feministlerin öncülüğünde gerçekleşmektedir. Burjuva kadın hareketinin gelişmesinden bu yana, farklı...

Sürüklenmek ve sürüklemek... Birbirine zıt iki kavram. Her ikisi için de kötü ya da iyi diyebilecek durumda değiliz. “Ne için” sürüklendiğiniz ve sürüklemenin “neye hizmet ettiği” soruları önemli. Kişisel hırslar, bireysel tutkular peşinde sürüklenmek ve sürüklemek, genelde kişiyi nesneleştiren bir sonuç üretiyor. “Statü sahibi bir eş” için, “güzel bir vücut” için, ya da daha...