Logo

28 yılın soluğu!

1987 yılı Ekim ayında yayın yaşamına aylık olarak başlayan Ekim, Ocak 1993 tarihinden itibaren 15 günlük periyoda geçti. Bunu TKİP Kuruluş Kongresi ön hazırlık çalışmalarının başladığı tarih olan Temmuz 1998 yılına kadar, yaklaşık 6 yıl boyunca...

Sınıf çalışmasının sorunları, siyasal mücadele sahnesine çıktığımızdan beri gündemimizde hep de özel bir yer tuttu. Fakat özellikle son yıllarda, birbirini izleyen MK toplantılarının, parti kongrelerinin, parti okullarının döne döne ele alıp tartıştığı en temel gündemlerden birisi oldu. Sorun parti basınımızda her vesileyle ve çok yönlü olarak tartışıldı. Özellikle MYO...

Devrimci illegalite temelde bir dünya görüşü sorunudur. Dünyaya, toplumsal ilişkilere, karşınıza çıkan sorun alanlarına hangi sınıfın penceresinden bakıyorsanız pratikte de ona göre konumlanırsınız. Davranış çizginizi ve sosyal pratiğinizi tam da...

Bir süredir kadın işçi çalışmasına yükleniyoruz. Kuşkusuz bu yüklenmeyi sınıf çalışması hedeflerimizin bir parçası olarak ele alıyoruz. Sınıf zemininde bir kadın çalışmasına yapılan özel vurgular, bu alana dönük yönelimi, yoğunlaşma ve derinleşmeyi...

Devrimci bir sınıf hareketi yaratmanın en önemli ayaklarından birini fabrika çalışmaları oluşturuyor. Fabrikalar zeminine güçlü bir biçimde basmadan devrimci sınıf hareketini geliştirme iddiası gerçekleştirilemez. Partimizin V. Kongre’si...

Sermaye devleti uzun bir süredir mesleki eğitimi sermayenin ihtiyaçları doğrultusunda şekillendirebilmek için yasal ve fiili düzenlemeler gerçekleştiriyor. 2000’li yılların başlarında Koç Grubu’nun “Meslek liseli memleket meselesi”...