Logo

İddialar ile siyasal pratik arasındaki uçurum!

Kurulu düzene karşı mücadele etme iddiası taşıyan her siyasal akım işçi sınıfına, emekçilere ve toplumun tüm ezilen kesimlerine kapitalizme alternatif  bir “gelecek toplum düzeni”ni hedef olarak gösterir. Tek alternatifinin sosyalizm olduğunu savunur, sömürüden, kölelikten, baskıdan, zulümden arınmış bir dünyanın ancak...