Logo

Kriz sürecine eşlik eden bahar dönemi ile yerel seçim çalışmasını, krizin yıkıcı sonuçlarına karşı mücadeleyi güçlendirecek tarzda planlayan komünistler, dönem boyunca, kokuşmuş sermaye düzenini hedef aldılar. Özellikle seçimler sürecinde liberal-reformist sol ile onun kuyruğuna takılan ve devrimci-demokratlıktan liberal-demokratlığa doğru...

İddialar ile siyasal pratik arasındaki uçurum!

Kurulu düzene karşı mücadele etme iddiası taşıyan her siyasal akım işçi sınıfına, emekçilere ve toplumun tüm ezilen kesimlerine kapitalizme alternatif bir “gelecek toplum düzeni”ni hedef olarak gösterir. Tek alternatifinin...