Logo

Faşist cinayetlerin hesabı sorulacaktır!

Türkiye Komünist İşçi Partisi (TKİP) Merkez Komitesi, Alaattin Karadağ (Nurettin) yoldaşın İstanbul polisi tarafından katledilmesine ilişkin incelemesini esası yönünden tamamlamış bulunmaktadır. Bu çerçevede, hukuksal-teknik ayrıntılardan mümkün mertebe kaçınarak, olayın gerçekleşme biçimine, suç kanıtlarına ve siyasal anlamına ilişkin aşağıdaki hususları kamuoyunun bilgisine sunmaktadır:

Devrimci proleter maya tutmuştur!

Partimizin seçkin üyelerinden Alaattin Karadağ yoldaşı, partimizdeki adıyla Nurettin yoldaşı, 19 Kasım gecesi devrim ve sosyalizm mücadelesinde şehit vermiş bulunuyoruz. Yoldaşımızın faşizmin eli kanlı cellatları tarafından katledilişine ilişkin ayrıntıları henüz bilmiyoruz. Partimizin keyfi biçimde işlenmiş bu alçakça cinayete ilişkin araştırmaları sürmektedir...

Sınıfa dayalı devrimci parti, devrimcileşmiş sınıf hareketi!

Partimiz, TKİP, sınıfın ve devrimin partisidir. O sorunlara olduğu kadar çözümlere de bu konumu ve kimliği üzerinden bakmaktadır. Temel hedeflerini olduğu kadar güncel görevlerini de devrime dayalı bir bakış...

Parti Gecesi üzerinden III. Parti Kongresi’ni selamlayan mesajlar...
Devrimci partilerden mesajlar...
III. Parti Kongresi kitlesel bir coşkuyla selamlandı!..

Devrim davası senin gibi proleterlerin omuzlarında yükselecek!

Kardeşlerim! Bu onuru taşıdığınızı bilin. Alaattin’le daha çok gurur duyun. Gözyaşlarınızı düşmana belli etmeyin. Öfkenizi ondan hesap sormak için biriktirin. Çocuklarınıza Alaattinler’in davasını öğretin. Bu yiğit proleter devrimcinin bizlere bıraktığı mirasa sahip çıkın!..