Logo

Parti ve yeni döneme hazırlık

Parti Okulu Habip Gül Devresi’nde, temel sunumların yanısıra, parti çalışması ve örgütlenmesine ilişkin hemen tüm önemli meseleler enine boyuna konuşulup tartışıldı. Ardından Merkez Komitesi toplantısında partinin gündemindeki sorunlara...

Yeni bir bahar dönemi içerisine girmiş bulunuyoruz. Önümüzde yoğun ve birbirini takip eden bir dizi gündem var. 8 Mart’la başlayan ve içiçe geçerek birbirini takip eden bahar gündemleri üzerinden başarılı bir kitle faaliyeti yürütmek, partinin...

Sınıf çalışmasının sorunları-1

Gündemimizde sınıf çalışmasının sorunları var, bunu tartışma konusu olarak ele alıyoruz. Yaptığımız herşey sonuçta başarılı bir sınıf çalışmasını gerçekleştirebilmek amacına yönelik. İdeolojik eğitim, kadrolaşma, sağlam bir örgüt, olanaklar...

Sınıf çalışmasının sorunları-II / Parti Okulu Habip Gül Devresi

Sınıf çalışmasının sorunları-III / Parti Okulu Habip Gül Devresi

Propaganda çalışması

Hedefsiz, zayıf ve dağınık propaganda faaliyetine duyulan tepki yer yer propagandanın öneminin yadsınmasına yol açabilmektedir. Oysa propaganda ve ajitasyon devrimci örgütlenme çalışmasının üstünde en fazla durulması...

8 Mart’ın Dünya Emekçi Kadınlar Günü olarak kutlanmaya başlanması üzerinden 102 yıl geçti. Ancak emekçi kadınlar halen dünyanın dört bir yanında sınıfsal, cinsel, ulusal baskı ve ayrımcılığa maruz kalmaktadırlar. Bu olgu, kapitalizmin sınıfsal, cinsel, ulusal, mezhepsel baskı ve sömürüyü her gün yeniden üreten kokuşmuş bir düzen olduğunu kanıtlamaktadır.