Logo

EKİM herhangi bir hareket değil, '80 sonrası dönemin yeni ve özel bir ürünüdür. Tıpkı Habip ve Ümit yoldaşlar gibi, Hatice Yürekli yoldaş da herhangi bir devrimci kadro değildir. Onlar gibi özel niteliklere sahip bir devrimcidir. Onun EKİM saflarındaki tüm yaşamı başından itibaren profesyonel bir devrimcinin yaşamıdır. EKİM'in faaliyet yürüttüğü tüm önemli kentlerde çalışmış, ileri düzeyde görev ve sorumluluklar üstlenmiştir...

Komünistler olarak kitle çalışmasının sorunlarını farklı yönleri ile tartışıyor, yaşanan güncel deneyimler üzerinden sonuçlar çıkarıyor ve döne döne bu alanda mesafe katetmenin kritik önemini ortaya koyuyoruz. Zira kitle çalışması, daha açık bir ifadeyle sınıfı devrime kazanma süreçleri, parti olarak yıllardır ortaya koyduğumuz onca emek ve çabanın kendisini varedeceği, sonuçlar üreteceği...

Bugünün sınıf mücadelesi koşullarında işçilerin ücret sorununu ve çalışma koşullarını temel gündem olarak ele almayan bir fabrika çalışmasının başarı şansı yoktur. Bunun için fabrika merkezli devrimci sınıf çalışmamız, düşük ücretler, zorunlu mesailer, sağlıksız çalışma koşulları, gaspedilen haklar, istidam ve çalışma sistemleri, sosyal haklar vb. gibi işçilerin iktisadi sorunlarını fazlasıyla önemsemektedir.

1 Mayıs’ın Türkiye’de yeniden gündeme gelişinin kendine has bazı temel önemde özellikleri var. 12 Mart kanlı darbesinin ardından, o sarsıcı idamların, kanlı katliamların, o devrimci yiğitliklerin ardından, ’74 yılından başlayarak büyük bir devrimci uyanış, büyük bir toplumsal politizasyon var o günün Türkiye’sinde. Yaygın grevler var, güçlü bir anti-faşist halk hareketi var...

1 Mayıs, işçi sınıfının uluslararası birlik, mücadele ve dayanışma günü, II. Enternasyonal’in 1889 yılındaki kuruluş kongresinde alınan kararının ardından ve 1890’dan itibaren tüm dünyada kutlanıyor. 1 Mayıs’ın sınıfsal bir karakteri var, adı üzerinde işçi bayramı. Enternasyonal bir karakteri var, adı üzerinde işçi sınıfının uluslararası birlik, dayanışma ve mücadele günüdür sözkonusu olan. Devrimci bir karakteri var, bunu daha kökeninde görüyoruz...