Logo

Kuşkusuz her ülkenin, dolayısıyla Türkiye’nin de kendi iç dinamikleri var. Türkiye’de burjuvazinin farklı kanatları ve dolayısıyla burjuva gericiliğinin farklı iç eğilimleri var. Ama bunların iç ilişkilerinin seyrinde, aralarındaki dengelerin nasıl ve ne yönde değişeceğinde, emperyalizmin ortaya koyduğu tercihlerin büyük, hatta belirleyici bir önemi var. Tersinden de, Türk burjuvazisinin kendi çıkar ve tercihlerini emperyalizmin...

31 Mayıs halk hareketi toplumdaki tüm siyasi özneleri büyük bir sınavdan geçirdi/geçiriyor. Hareket öncelikle dinci-gerici iktidar bloğunun kendi içinde yaşamakta olduğu çatışmanın bir kez daha dışa vurmasına ve daha da derinleşmesine yol açtı. MHP aldığı tutumla, gerçekte AKP iktidarının muhalefetteki uzantısı olduğunu...

Bugün İmralı’da kurulan masada, yıllardır ulusal özgürlük mücadelesinin tüm yükünü omuzlayan ve bunun için ağır bedeller ödeyen Kürt alt sınıflarının gerçek çıkar ve özlemlerine tümüyle aykırı olarak, kurulu düzenle barışıp bütünleşmenin önü açılmaya çalışılmaktadır. Mesajın asıl muhatabı da Türkiye’nin emekçileri ve ezilenleri değil, fakat kurulu düzenin efendileridir.

Kadro sorunu devrimci bir partinin geleceğini doğrudan ilgilendiren bir kapsama sahiptir. Zira kadrolar, en özlü ifadeyle, bir çizginin temsilcisi, yeniden üreticisi ve güvencesidirler. Deyim uygunsa bir yapının taşıyıcı kolonlarıdırlar. Bu nedenle, temsil ettiği çizginin tüm temel unsurlarını kendi pratiğinde ve davranış çizgisinde var eden, hayatını ve bütün bir geleceğini davasına adamış kadrolardan yoksun olan bir parti, esasta geleceği olmayan bir partidir.