Logo

Kapitalist dünyada ağırlaşarak süren sorunlar tablosu

Kapitalist-emperyalist barbarlığın hükümranlığı altında büyük sorunlarla, emekçi kitleler ve mazlum halklar için çok yönlü acılar ve yıkımlarla dolu bir yılı daha geride bıraktık. Bu açıdan geride kalan yılın onu geride bırakan yıllardan esasa ilişkin bir farkı yok. Dizginsiz sömürü ve sosyal yıkım, büyüyen işsizlik ve artan yoksulluk, militarizm ve saldırganlık, emperyalist savaş ve işgal, mazlum halkların arasına nifak sokulması ve birbirine boğazlatılmaları, yaygınlaşan polis devleti uygulamaları, hemen her ülkede dozu artan baskı ve terör, ırkçılık ve şovenizm vb., vb...

Bugünkü düzen altında Kürt ulusunun temel ulusal hakları inkar edilmekte, Kürtler ve tüm azınlık milliyetler (Araplar, Ermeniler, Rumlar, Lazlar, Çerkezler, Gürcüler vb.)

İşçi sınıfı çalışma bölgemizde son derece dağınık bir durumda. Sınıfın genç kuşağının üretim alanlarında yerini almış olmasının dezavantajlarıyla birlikte...