Logo

Türkiye birçok açıdan yeni bir döneme giriyor, burjuva düzen tablosu giderek netleşiyor. Burjuva gericiliğinin iç çatışmasında dinsel gericiliğin devleti ele geçirme doğrultusunda aldığı belirgin mesafe, toplumsal-kültürel yaşama biçim verme girişimleriyle yeni boyutlar kazanmış bulunuyor. Düzen muhalefeti düzenin iç ve dış efendilerine güven vermek...

Devrimci militan direnişçi kimlik hayatın somut pratiğinde kendini sınar ve üretir. Dev kampüsler içerisinde, olağanüstü güvenlikli F tiplerinde devrimci siyasal duruşun her türlü zorbalığa karşı kendini üretiyor olması bunun bir göstergesidir. Siyasal yaşamımız kalın duvarların ardında...

Bu yazı bir yanıyla bir “muhasebe ve iletim” niteliğinde, diğer taraftan ise bir dizi değerlendirme ve öneriler içermekte. Sürdürüp güçlendirmemiz gereken yanlarımıza kısaca değineceğim; zayıf ve aksayan yönlerimizi irdeleyen, çözüm yolları arayan...

İleriye dönük gelişmeler, çelişki ve çatışmanın olduğu yerde mümkündür. Yönü genelde ileriye dönük olmakla birlikte, tarihsel gelişimin çalkantılı seyri, “anda yaşayan geçmiş”i gözardı eden tarafın geçici üstünlük sağlama olasılığını dışlamaz. Çatışma, -toplum genelinde veya...

TKİP devrimin ve komünizmin
bayrağını yükseklerde tutacaktır!

TKİP, devrimci ilkeleri, devrimci çizgiyi, devrimci örgütü, devrimci direnişçi kimliği her türden tasfiyeci etki ve savrulmaya karşı kararlılıkla savunacak, koruyacak...

TKİP'nin 12. Yılı etkinliği: Parti örgütlerinden gelen mesajlar
TKİP'nin 12. Yılı etkinliği: İlerici-devrimci örgütlerin mesajları

Emperyalizmin savaş örgütü NATO, “Füze Savunma Kalkanı Projesi”yle kirli ve karanlık tarihinde yeni bir sayfa daha açmaktadır. Bugüne kadar işlediği cinayetlerle, gerçekleştirdiği katliam ve işgallerle, planladığı komplolarla emperyalist-kapitalist sistemin jandarmalığını üstlenen emperyalizmin suç ve savaş örgütü NATO, “Füze Savunma Kalkanı Projesi” ile...

Daha bir kararlıkla, daha büyük bir güvenle!..

Sınıf mücadelesinin bir başka alanı olan zindanlarda da kavga oldukça çetin bir şekilde ilerliyor. Senin yıkmaya çalıştığın düzenin duvarları önünde sınıfsız, sömürüsüz, sınırsız bir dünya mücadelesi, ödediğimiz bedellerle gün gün avuçlarımızın içinde...