Logo

İşçi sınıfı ve emekçiler için içinde adeta nefes alamadıkları bunaltıcı bir baskı, sömürü ve kölelik düzeni yıllardır yürürlükte. Özellikle AKP döneminde bu iyiden iyiye tahkim de edilmiş durumda. Zira AKP, kurulu düzenin geleneksel yöntemlerinin yanısıra, geleneksel gerici kültürü, özellikle dini, gelinen yerde ise artık kudurgan bir şovenizmi de, seleflerininkiyle kıyaslanamaz bir başarı ile kullanarak, emekçileri ideolojik yönden adeta sersemletmiş durumda.

Uzun ömrüne olağanüstü bir yaşam sığdıran Fidel Castro olağan bir ölümle aramızdan ayrıldı. Yaşamı kadar ölümü de büyük yankılar yarattı. Dünya ölçüsünde günlerce dostları kadar düşmanları da onu konuştular. Yaptıklarıyla dünya tarihine malolmuş büyük insanlara özgü bir durumdur bu. Emperyalizmin hizmetindeki basın yayın organları bile yeri geldiğinde günümüz dünyasında emperyalizmin bu en tanınmış düşmanından “Küba’nın efsanevi lideri” diye söz etmekten...

Komünistler 21. yüzyılı yeni bir “bunalımlar, savaşlar ve devrimler dönemi“ olarak tanımladılar. Tüm güncel siyasal gelişmeler bu tespiti doğrulamaktadır. Kapitalizmin krizi gitgide derinleşmekte, emperyalist savaş politikaları tırmandırılmaktadır. Emperyalist rekabet ve hegemonya krizi bu tabloyu daha da ağırlaştırmakta, silahlanma...

“Sınıf hareketine müdahalenin sendikal alana daraltılamayacağı” düşüncesi, marksist dünya görüşü açısından gerçekte apaçık bir doğruyu dile getirir. Buna rağmen partimizin bu düşünceye özel vurgusunun gerisinde, Türkiye sol hareketinin sınıf hareketine müdahaleyi genellikle sendikal alan üzerinden ele alması gerçeği vardır. Solun geçmişten bugüne sergileye geldiği bu zaafiyet partimizce başından itibaren hep eleştirilmiş, ekseninde politik müdahale olmak üzere sınıfa...

Parti geniş işçi kitleleriyle, başta sendikalar olmak üzere çok değişik kitlesel örgütlenmeler aracılığıyla bağ kurar, etkiler, yönlendirir ve harekete geçirir. Marksist literatürde parti ile kitleler arasında “volan kayışları” olarak tanımlanmaları bundan dolayıdır. Bu nedenle parti bir yandan mevcut kitlesel işçi örgütleri içinde çalışma...

Mesleki eğitim alanı gençlik hareketi ve işçi sınıfıyla somut maddi bağı açısından kritik bir öneme sahiptir. Geniş gençlik kesimleri ile işçi sınıfının konum ve sorun alanlarının ağırlığı açısından özellikle meslek liseleri, deyim yerindeyse ara halkadır. Meslek liselilerin, genç olmalarından kaynaklı bir dizi sorun alanını...