Logo

Parti, sınıf, devrim!


Geride bıraktığımız günler içinde toplanan TKİP III. Kongresi çalışmalarını başarıyla tamamlamış bulunmaktadır.
III. Kongre partimizin ulaştığı örgütsel gelişme ve olgunluk düzeyinin yeni bir göstergesi olmuş, parti içi demokrasinin yeni bir başarısını simgelemiştir. Zamanında ve güvenli bir biçimde toplanması, kongreye ön hazırlığın partiye önden sunulan kapsamlı bir gündem üzerinden sürdürülmesi, tüm parti örgütlerinin kendi seçilmiş delgeleriyle kongrede yeterli bir düzeyde temsil edilmeleri, ve nihayet, kongredeki kapsamlı tartışmalar ve verimli sonuçlar, birarada bunun ifadesi olmuşlardır...

Parti, sınıf, devrim!


III. Parti Kongresi’nin en temel işlevlerinden biri doğal olarak dünyada, bölgede ve Türkiye’deki mevcut durumu ve gelişmeleri değerlendirmek; buna bağlı olarak partinin taktik çizgisinin genel çerçevesini belirlemek, yeni döneme ilişkin siyasal görevlerini somutlamak olacaktır.
Dünyada ve Türkiye’de içinden geçmekte olduğumuz döneme damgasını vuran başlıca gelişmeler konusunda partinin halihazırda bir dizi temel değerlendirmesi bulunmaktadır. Son on yıl üzerinden olduğu kadar son iki yıl üzerinden de bu böyledir...