Logo

Bu yılın baharı son yılların durgunluğunun aşılmasında önemli bir kilometre taşı olmuştur. Özellikle sınıf hareketinin dikkate değer biçimde toplumun gündemine girmesi, Amerikancı dinci iktidara son yılların en anlamlı politik ve moral darbesinin bu dönemin eylemleri ile...

2008 yılı Partimiz için yeni bir dönemin başlangıcı, sınıfla devrimci birleşme yolunda anlamlı ilerlemelerin sağlandığı bir dönemeç olacak, bir çok veri şimdiden buna tanıklık ediyor. Yılları bulan inatçı çabanın yarattığı birikim temeli üzerinde bugün bunun güç ve olanaklarına, deneyim ve birikimine fazlası ile sahibiz. Zorlu bir mücadele döneminden geçerek yeni bir...

Parti’yi kamu emekçileri içinde
güçlendirmek için ileri!

Komünistler siyasal mücadele sahnesine çıktıkları ilk dönemden bugüne kamu emekçileri hareketine özel...

Devrimcilik iddiası ve
illegal devrimci örgütsel faaliyet

Türkiye’nin verili koşullarında illegal temellere dayalı devrimci siyasal faaliyeti devrimci örgüt iddiasının...