Logo

Bu yılın baharı son yılların durgunluğunun aşılmasında önemli bir kilometre taşı olmuştur. Özellikle sınıf hareketinin dikkate değer biçimde toplumun gündemine girmesi, Amerikancı dinci iktidara son yılların en anlamlı politik ve moral darbesinin bu dönemin eylemleri ile bizzat işçi hareketi tarafından vurulmuş olması, 1 Mayıs tartışması ve olaylarının sağladığı meşruiyet ve moral, Newroz kutlamalarındaki coşku ve öne çıkan emekçi havası, bu yılın baharına ayrı bir güç ve canlılık kazandırmıştır...

2008 yılı Partimiz için yeni bir dönemin başlangıcı, sınıfla devrimci birleşme yolunda anlamlı ilerlemelerin sağlandığı bir dönemeç olacak, bir çok veri şimdiden buna tanıklık ediyor. Yılları bulan inatçı çabanın yarattığı birikim temeli üzerinde bugün bunun güç ve olanaklarına, deneyim ve birikimine fazlası ile sahibiz. Zorlu bir mücadele döneminden geçerek yeni bir dönemin kapısını aralamış bulunuyoruz.

Parti’yi kamu emekçileri içinde güçlendirmek için ileri!

Komünistler siyasal mücadele sahnesine çıktıkları ilk dönemden bugüne kamu emekçileri hareketine özel bir ilgi gösterdiler. Bu ilgi kuşkusuz belli bir bakışaçısına dayalı idi ve sadece politik düzeyle sınırlı değildi, pratik bir yönelim olarak da kendisini göstermekteydi. Hareketin ilk dönemlerinde yapılan müdahalelerden sendikal bir takım mevzilerin kazanılmasına kadar komünistlerin alana yönelik etkinliği...

Devrimcilik iddiası ve illegal devrimci örgütsel faaliyet

Türkiye’nin verili koşullarında illegal temellere dayalı devrimci siyasal faaliyeti devrimci örgüt iddiasının zorunlu bir koşulu olarak kavrayan TKİP, en zor dönemlerinde bile bu iddiaya uygun hareket etmiş, yediği ağır darbelerin ardından bile illegal devrimci siyasal faaliyetini kesintisiz olarak sürdürmüştür...