Logo

İhtilalci örgütü geliştirmenin hayatı önemi!

Partimizin onuncu yılını doldurmak üzere olduğu siyasal yaşamının en önemli gündemlerinden birini örgüt ve kadro sorunları oluşturmuştur. Elbette örgüt ve kadro sorunu her dönem büyük bir önem taşır. Dolayısıyla partinin temel gündemlerinden biri olmasından daha doğal bir şey olamaz. Fakat sorunun bizim partimizin gündeminde tuttuğu yer, çok daha özel nedenlerden, etkenlerden ve süreçlerden ileri gelmektedir. Partinin yaşadığı süreçlerden kaynaklı özgünlükler içermektedir.

Genel durum ve güncel gelişmeler

Kapitalist dünyada bugünkü durumu karakterize eden en belirgin özellik, günden güne ağırlaşan çok yönlü bir bunalım ve genel bir istikrarsızlıktır. Gündemde olan ve genel bir çöküşe dönüşmesi korkuyla beklenen ekonomik krizdir ama gerçekte sistemin krizi tüm öteki alanlarda da yeterince belirgindir.

<i>pdf'ini indiriniz!</i>

İşçi sınıfı savaşacak, sosyalizm kazanacak!

10. Yılını kutlayan Türkiye Komünist İşçi Partisi’nden işçi sınıfına, emekçilere, tüm ezilenlere ve sömürülenlere!..

TKİP 10 yıllık mücadele tarihi boyunca bu çizgi üzerinde yürüdü. Bugün de aynı çizgide ilerlemekte, devrimci çalışmasını ve mücadelesini bu çizgi üzerinden sürdürmektedir. Konumu ve kimliği, amaç ve hedefleri açık ve nettir. Partimizin programı bunları içeren ve dosta düşmana ilan eden bir bayrak olarak göndere çekilmiştir. 10. Yılını kutlayan TKİP, işçi sınıfı ve emekçileri bu bayrak altında birleşmeye, bu amaç ve hedefler uğruna savaşmaya çağırmaktadır.

Şan olsun Ulucanlar direnişine!

Ulucanlar katliamının üzerinden 9 yıl geçti. 26 Eylül ‘99 tarihinde başkentin göbeğinde gerçekleşen bu planlı faşist katliamda, ikisi Partimiz’in MK üyesi olan toplam 10 devrimci vahşice katledilmişti. Fakat üzerinden yıllar geçse de, hem bu katliam, hem de katliama karşı sergilenen direniş unutulmadı. Ulucanlar kendinden menkul bir direniş olarak da kalmadı. Hem zindanlardaki devrimci tutsaklara hem de genel olarak toplumsal muhalefete büyük bir direnme ruhu, büyük bir moral güç ve coşku sağladı. Böylelikle arkasında önemli izler bıraktı.