Logo

Kapitalist dünyada bugünkü durumu karakterize eden en belirgin özellik, günden güne ağırlaşan çok yönlü bir bunalım ve genel bir istikrarsızlıktır. Gündemde olan ve genel bir çöküşe dönüşmesi korkuyla beklenen ekonomik krizdir ama gerçekte sistemin krizi tüm öteki alanlarda da yeterince belirgindir. Örneğin daha 3-5 yıl öncesine kadar üzerine büyük gürültü...

Partimizin onuncu yılını doldurmak üzere olduğu siyasal yaşamının en önemli gündemlerinden birini örgüt ve kadro sorunları oluşturmuştur. Elbette örgüt ve kadro sorunu her dönem büyük bir önem taşır. Dolayısıyla partinin temel gündemlerinden biri olmasından daha doğal bir şey olamaz. Fakat sorunun partimizin gündeminde tuttuğu...

TKİP 10 yıllık mücadele tarihi boyunca bu çizgi üzerinde yürüdü. Bugün de aynı çizgide ilerlemekte, devrimci çalışmasını ve mücadelesini bu çizgi üzerinden sürdürmektedir. Konumu ve kimliği, amaç ve hedefleri açık ve nettir. Partimizin programı bunları içeren ve dosta düşmana ilan eden bir bayrak olarak göndere çekilmiştir. 10. Yılını kutlayan TKİP, işçi sınıfı...

Ulucanlar katliamının üzerinden 9 yıl geçti. 26 Eylül ‘99 tarihinde başkentin göbeğinde gerçekleşen bu planlı faşist katliamda, ikisi Partimiz’in MK üyesi olan toplam 10 devrimci vahşice katledilmişti. Fakat üzerinden yıllar geçse de, hem bu katliam, hem de katliama karşı...