Logo

Yeni bir düzeyin eşiğinde

Bugüne kadarki çalışmanın yansıyan tablosundan ve yapılan değerlendirmelerden yola çıkarak söyleyebiliriz ki, kampanya dönemi kazanımların sağlandığı bir süreç oldu ve çalışmamızın gelip dayanmış bulunduğu eşiğin aşılmasına bizi biraz daha...

Parti önderlik misyonunu yerine getirecek yetkinliğe ulaşma çabası içerisinde, kendi bünyesinde de önderlik düzeyi yaratmak, bu düzeyi sistematik olarak geliştirmek zorundadır. MK’dan alt bölge komitelerine kadar her örgütsel platformun kendi içerisinde bir önderlik...

Devrimcilik herşeyden önce politik bir duruş, politik bir kimliktir. Bununla birlikte apolitizm yalnızca sıradan insanların yaşadığı bir sorun değildir. Devrimci saflarda da kelimenin farklı anlamında bir apolitizasyon yaşanabiliyor. Yığınların politik ilgisizliği ile devrimcilerde karşılaşılan apolitizm arasında görünürde derin bir fark var...

Son dönem yaşanan mevzi işçi direnişlerine bakıldığında, öne çıkan en temel talebin sendikal örgütlenme isteği olduğu görülmektedir. İşçi sınıfı ve emekçi kitleler her geçen gün daha da ağırlaşan kölece çalışma ve yaşama koşulları karşısında tek çözüm...