Logo

Suriye krizine emperyalist müdahalenin gerisinde, ülkeyi mezhepsel ve etnik bakımdan en az üçe bölmek hedefi yatmaktadır. Bu, Siyonist İsrail’in daha 80’li yılların başında bölge ülkelerinden Suriye payına belirlediği bir stratejik hedeftir. 2011 Baharında patlak veren Suriye krizi, bunu nihayet uygulamaya sokmak için bulunmaz bir fırsat...

Yıllardır krizin faturasını bir dizi yöntemle emekçilere ödeten ve bu yolla genel bir çöküşün önüne geçmeye çalışan burjuvazi, artık işlerin eskisi gibi kolay gitmeyeceğinin farkında. Zira sistemin yapısal zaafları her geçen gün derinleşiyor, çelişkiler...

Olağanüstü koşullar olağanüstü davranmayı gerektirir. Bu koşulların zorunlu kıldığı araç, biçim ve yöntemlerin daha etkin, yaygın ve sürekli kullanılmasını başarabilmek, buna uygun bir çalışma tarzı ve konumlanmanın içine girebilmek...

Sermaye düzeninde rejim krizinin vardığı boyut, 15 Temmuz’daki darbe girişimiyle açıkça görüldü. Emperyalist-kapitalist dünya düzeninin yaşadığı çok yönlü krizin yerel bir yansıması olan rejim krizi, gelinen yerde bir boğazlaşmaya ve askeri...

Partiyi gençlik içerisinde güç yapabilmek sorumluluğu genç komünistlerin omuzlarında duruyor. Partimizin ve devrim davasının genç neferleri olarak bu sorumluluğun bilinci ve coşkusu ile yeni bir döneme giriyoruz. Bunu başaracağız. Ümitler ‘98 yılında tarihsel bir adım atarak “Partiyi kazandılar”. Bizler de devrim ve sosyalizm mücadelesini “Partiyle...

İşçi-emekçi kadın çalışması üzerine uzun dönemdir yoğunlaşıyoruz. Bugüne kadar gerçekleştirdiğimiz kimi etkinliklerde de kadın çalışmasının sorunlarını ve ihtiyaçlarını ele aldık, bu temelde tartışmalar yürüttük. Çıkan sonuçları yerel alanlarda atılan adımlarla...