Logo

Moral güç ve değerler sistemi siyasal mücadelede kritik bir öneme sahiptir. Öyle ki sınıflar savaşımında moral değerler “diz bağı” gibidir. Buradan yaşanacak bir çözülmenin ya da kırılmanın gerek kişileri gerekse siyasal yapıları ayakta duramaz hale getirebildiğini, zorluklar karşısında deyim uygunsa yere serebildiğini mücadele içerisinde karşımıza çıkan sayısız örnekten biliyoruz.

Sınıf çalışmasının sorunları

Cihan: Dünkü sınıf çalışması tartışmasını özel bir ilgiyle izlediğimi söyleyerek başlamak istiyorum. Tartışmaları izlerken toplamı içinde şunu bir kez daha gördüm: Partimizin sınıf bilinci, sınıf kimliği, sınıf eksenli çalışması, sınıf alanında katettiği mesafe konusunda büyük bir açıklık, bu açıklığın getirdiği bir özgüven...
Sınıf çalışmasının sorunları - I / TKİP MK
Sınıf çalışmasının sorunları - II / TKİP MK

Dünya ölçüsünde yaşanan gelişmeler, özellikle de son bir yılın sarsıcı olayları, partimizin yıllar önce yaptığı yeni bir tarihsel döneme girilmekte olduğuna ilişkin değerlendirme ve tespitlerinin yeni bir düzeyde doğrulanması olmuştur. Ekonomik-mali bunalımla boğuşan kapitalist sistem 2012 yılına oldukça kötü göstergelerle girmiş bulunuyor. Ekonomik krizin yeniden ağırlaşmakta olduğuna ilişkin pek çok veri kapitalist dünyanın temsilcilerini derin kaygılara itiyor.

Çalışma tarzı sorunları
Komünist partisi siyasal bir örgüttür ve tüm çalışmaların temelinde ve ekseninde her zaman siyasi çalışma vardır. Bu da herşeyden önce politik bir kavrayış ve açıklık gerektirir. Her türlü sorunu politik esaslar üzerinden ortaya koymayı gerektirir. Partinin, yerel örgütün, kadronun önünü politik yönden açmayı gerektirir.

Reformist solun gündeminde bir kez daha Çatı Partisi projesi var. Tasfiyeci ortak paydada birleşen çok sayıda sol grubun Kürt hareketi eksenli bu projede bir araya gelmesi başlı başına önemli bir olaydır. Ama TKİP olarak biz, bu girişimi kendi konumumuz ve iddiamız üzerinden ayrıca önemsiyoruz. Çatı Partisi girişimini salt kendi sınırları içerisinde değil, fakat devrim iddiası taşıyan devrimci bir parti olarak, bizi ilgilendiren etki ve sonuçları üzerinden de ele alıyoruz.

Sınıf çalışmasında somut mevziler kazanma hedefi/çabası komünistler için yeni olmamakla birlikte, III. Parti Kongresi’nin ilan ettiği “Sınıf eksenli partiye geçiş” süreciyle birlikte bu hedef, “anın görevi” olarak tanımlanmış oldu. Dolayısıyla artık her yerel parti örgütünün önünde sınıf çalışmasında mevzi kazanmak gibi üzerinde önemle durulması gereken somut bir görev de bulunmaktadır.