Logo

Dünya ölçüsünde yaşanan gelişmeler, özellikle de son bir yılın sarsıcı olayları, partimizin yıllar önce yaptığı yeni bir tarihsel döneme girilmekte olduğuna ilişkin değerlendirme ve tespitlerinin yeni bir düzeyde doğrulanması olmuştur. Ekonomik-mali bunalımla boğuşan kapitalist sistem 2012 yılına oldukça kötü göstergelerle girmiş bulunuyor. Ekonomik...

Moral güç ve değerler sistemi siyasal mücadelede kritik bir öneme sahiptir. Öyle ki sınıflar savaşımında moral değerler “diz bağı” gibidir. Buradan yaşanacak bir çözülmenin ya da kırılmanın gerek kişileri gerekse siyasal yapıları ayakta duramaz hale getirebildiğini, zorluklar karşısında deyim uygunsa...

Sınıf çalışmasının sorunları

Türkiye'nin popülist solu geleneksel olarak sınıfı küçümser, onu siyaseten reformizm alanı sayar. Ama kazara, şu veya bu nedenle, şu veya bu gelişmenin etkisi altında işçi sınıfı yönelimine girdiğinde ise, bunu kural olarak sendikal...

Sınıf çalışmasının sorunları-II / TKİP MK

Sınıf çalışmasının sorunları-III / TKİP MK

Sınıf çalışmasında somut mevziler kazanma hedefi/çabası komünistler için yeni olmamakla birlikte, III. Parti Kongresi’nin ilan ettiği “Sınıf eksenli partiye geçiş” süreciyle birlikte bu hedef, “anın görevi” olarak tanımlanmış oldu. Dolayısıyla artık her yerel parti örgütünün önünde sınıf çalışmasında mevzi kazanmak gibi üzerinde önemle durulması gereken...

Çalışma tarzı sorunları

Merkez Komitesi’nin asli görevi, gündelik koşuşturmalar değil fakat tüm partiye politik önderliktir. Merkez Komitesi’nin asli görevi, partinin bir bütün olarak karşı karşıya bulunduğu sorunlar konusunda gerekli açıklıkları yaratmak...

Reformist solun gündeminde bir kez daha Çatı Partisi projesi var. Tasfiyeci ortak paydada birleşen çok sayıda sol grubun Kürt hareketi eksenli bu projede bir araya gelmesi başlı başına önemli bir olaydır. Ama TKİP olarak biz, bu girişimi kendi konumumuz ve iddiamız üzerinden ayrıca önemsiyoruz. Çatı Partisi girişimini salt kendi sınırları içerisinde değil...