Logo

“Yayın kendi içinde bir amaç değil, çalışmaya ve mücadeleye hizmet eden bir araçtır.” Merkezi yayınlarımız yürütülen faaliyetin etkili araçları olarak, eğitim aracı, propaganda aracı, müdahale aracı olarak kullanılabilmek durumundadır. Bu açıdan işlevlerini yerine getirebilmeleri ise, başta MK olmak üzere partinin en birikimli ve deneyimli kadrolarının onlara sahip çıkabilmeleri ile mümkündür.

Herşeyden önce bu yılki bağış kampanyamız, komünist hareketimizin 25. yılına ve partimizin IV. Kongre’sini başarıyla gerçekleştirdiği bir döneme denk geliyor. Daha genel planda ise dünya ölçüsünde her bakımdan sarsıcı olayların yaşandığı bir süreçte kampanyamızı başlatmış bulunuyoruz ve süreci “Her alanda devrime hazırlanıyoruz!” şiarıyla karşılıyoruz. Tüm bu olgular bir arada bu yılki kampanyamıza özel bir anlam kazandırıyor.

Devrime yürüyoruz!

Bugün TKİP şahsında temsil edilen komünist hareket, siyasal mücadelede 25. yılını geride bırakıyor. Her açıdan zorlu bir tarihsel dönemde mücadele sahnesine EKİM olarak doğan komünist hareket, aradan geçen 25 yıl içinde başta devrimci bir program ve onun vücut bulduğu TKİP olmak üzere, işçi sınıfına ve devrim davasına eşsiz kazanımlar sağlamış bulunuyor.

Devrimci partinin görevi
devrime hazırlanmaktır!

Parti Okulu çalışmaları parti yaşamımıza yeni bir soluk getirdi. Bu, son bir senede gerçekleştirdiğimiz üçüncü Parti Okulu çalışması oluyor. Geçen yıl yaptıklarımızdan farklı olarak...