Logo

Devrimci partinin görevi
devrime hazırlanmaktır!

Parti Okulu çalışmaları parti yaşamımıza yeni bir soluk getirdi. Bu, son bir senede gerçekleştirdiğimiz üçüncü Parti Okulu çalışması oluyor. Geçen yıl yaptıklarımızdan farklı olarak...

Devrime yürüyoruz!

Bugün TKİP şahsında temsil edilen komünist hareket, siyasal mücadelede 25. yılını geride bırakıyor. Her açıdan zorlu bir tarihsel dönemde mücadele...

“Yayın kendi içinde bir amaç değil, çalışmaya ve mücadeleye hizmet eden bir araçtır.” Merkezi yayınlarımız yürütülen faaliyetin etkili araçları olarak, eğitim aracı, propaganda aracı, müdahale aracı olarak kullanılabilmek durumundadır. Bu açıdan...

Herşeyden önce bu yılki bağış kampanyamız, komünist hareketimizin 25. yılına ve partimizin IV. Kongre’sini başarıyla gerçekleştirdiği bir döneme denk geliyor. Daha genel planda ise dünya ölçüsünde her bakımdan sarsıcı olayların yaşandığı bir süreçte kampanyamızı başlatmış bulunuyoruz ve süreci “Her alanda devrime hazırlanıyoruz!” şiarıyla karşılıyoruz.