Logo

IV. Parti Kongresi son beş yılda yaptığımız üçüncü parti kongresi oluyor ve bu bile kendi başına çok şey anlatıyor. Bu, öncelikle partinin örgütsel yaşamının normalleştiğini gösteriyor. Parti artık normal bir örgütsel yapıya, işleyişe, düzene kavuşmuş bulunuyor. Parti tüzüğümüzde parti içi yaşamı tanımlayan ve belirleyen hükümler, bu çerçevede en üst ve bağlayıcı...

Bu yıl bir dizi anlamlı olayı ve etkinliği birbiri peşisıra yaşadık. Bunlardan ilki Kızıldere’nin ve 6 Mayıs’ın 40. yıldönümüydü. İkincisi komünist hareketimizin EKİM şahsında ortaya çıkışının 25. yılıdır. Üçüncüsü TKİP IV. Kongresi’nin toplanmış olmasıdır. Dördüncüsü ise...

Siyasal gelişmeleri tarihsel ve teorik bir bakışla değerlendiren komünistler, siyasal-örgütsel çizgilerini de bu bakış doğrultusunda biçimlendirmişler ve aradan geçen süreçteki nice zorluklara rağmen bu bakımdan kesin bir tutarlılık örneği vermişlerdir.

Yükseköğrenim gençliği yeni öğretim dönemine çok yönlü saldırılarla girdi. Ticari eğitim uygulamalarının hızlandığı, Bologna sürecinin uygulanmaya başlandığı, yeni disiplin yönetmeliği ile üniversitelerde siyasal faaliyetin yok edilmeye çalışıldığı bu sürece harçların...