Logo

Krizler coğrafyasının göbeğinde

Günümüz Türkiye’si kendisini çevreleyen kriz bölgelerinin tam göbeğinde kendisi de kriz içinde bir ülkedir. Kuzeyinde Ukrayna ve güneyinde Suriye-Irak eksenli kriz bölgeleri bulunmaktadır. Bu iki bölge gitgide kızışan emperyalist rekabet ve paylaşım mücadelelerinin bugün özellikle öne çıkan en önemli iki alanıdır.

Her biçimiyle reformizm, devrimci siyasal mücadele açısından her zaman önemli bir sorun olagelmiş, bir düşünsel ve siyasal akım olarak devrimin aşılması gereken temel engellerinden birini oluşturmuştur. Reformizmin devrimci siyasal mücadele bakımından bu özel önemi nereden gelmektedir?

Komünistler olarak sınıf eksenli çalışmadan ihtilalci örgüt sorununa, ideolojik donanımdan gençlik çalışmasına kadar bir dizi alanda somut mesafeler katetmek, yeni tarihsel dönemin ortaya çıkardığı sorumlulukları yerine getirebilmemiz açısından yaşamsal bir yerde durmaktadır. Bu gerçeği...

Devrimcilik iddiası temelde devrim davasını büyütme iddiasıdır. Bir devrimci zaafları, zayıflıkları ve yetersizlikleriyle sistematik bir biçimde uğraşmadan, kendini yenilemeyi başarmadan bu iddiaya yanıt veremez. Sınırlarını zorlamadan gelişme dinamizmi gösteremez. Olağan akışa ayak uydurmak...