Logo

Girmekte olduğumuz, tarihsel ölçülerle alındığında aslında girmiş de bulunduğumuz tarihsel döneme bir bakışımız var. Bunu Tunus-Mısır dersleri vesilesiyle ortaya koyduk ve geride kalan 35 yıllık tarihi dönem üzerinden gerekçelendirmeye çalıştık. Kuşkusuz bu bizim için yeni bir değerlendirme değil. Tunus-Mısır konulu başyazının girişine III. Kongre...

Dünya ölçüsünde gelişen yeni kitle hareketlerinde gençlik temel bir dinamik olarak önemli bir rol oynuyor. Tunus ve Mısır’daki büyük patlamalarda gençliğin oynadığı rol daha başından tartışmasız bir olguydu. Bu sarsıcı çıkışlardan ilham alan diğer halkların gençliği de gelişen hareketliliklerde etkin bir şekilde yer aldı, yer almayı sürdürüyor. Gençliğin kitlesel olarak...

III. Ümit Altıntaş Gençlik Kampı başarıyla gerçekleştirildi. Kampımız çeşitli yerellerden gelen genç komünistlerin katılımı ile toplandı. Kamp süreci önden belirlenen çalışma programına uygun olarak tamamlandı. Katılan tüm yoldaşlar, sunumların ve tartışmaların getirdiği politik açıklıkla, devrimci iç yaşamın kuşandırdığı bilinçle ve büyük bir moral güç ve çalışma...

Sınıf çalışmasında yol almak, fabrikalarda mevzi kazanmak ve derinleşmek hedefi partinin özellikle 2. Kongre’den bu yana öncelikli olarak tartıştığı konuların başında gelmektedir. Fabrika çalışmasında sonuç olmak için hedeflerin daraltılarak derinleşme sağlanması...

Sınıf eksenli yürütülen politik kitle faaliyeti siyasal mücadelede temel bir yer tutmaktadır. Zira kadro sorunlarından mali ihtiyaçların karşılanmasına, partinin eylem-etkinlik düzeyini ileri taşımaktan yeni mevziler kazanmaya kadar bugün önümüzde duran...

Ontex direnişi, kendinden önce ve aynı dönemde başlayan birçok mevzi direnişle birlikte sınıf hareketinde son yıllarda yeni bir canlanmanın, sınıf bölüklerinde hak arama ve mücadele eğiliminin mayalandığının önemli...