Logo

Sonu gelmeyen bu saldırganlık karşısında kendiliğinden patlak veren sosyal hareketlilikler, henüz sistemin kendisine yönelemiyor olsa da, ezilen emekçi yığınların ayağa kalkmasının, sistemi sorgulamaya başlamasının, “başka bir dünya” arayışının büyümesinin politik önemi yeterince açıktır. Dünyanın dört bir yanında yaşanan bu kitlesel toplumsal...

İşçi ve emekçiler kendi deneyimleriyle gündelik sorunları ile düzen gerçekliği arasındaki ilişkiyi daha açık bir biçimde görebilecekleri bir sürecin içine girmiş bulunmaktadır. Bu olgu, siyasal sınıf çalışmamızın sınıfın dar iktisadi-sendikal istemlerine dayalı...

Otuz yıllık bir hareketiz ve başından itibaren sınıfa yöneliyoruz. Bu yönelimimiz içerisinde anlamlı deneyimlere sahibiz. Önemli mücadele örnekleri yarattık. Öteki bazılarında etkin taraf olduk. Ancak henüz sınıf hareketindeki önderlik boşluğunu pratik olarak dolduran bir parti olduğumuzu söyleyebilecek bir düzeye ulaşamadık. Metin bunun tek nedeni olarak...

Sınıf çalışmamızın mahiyetinden bağımsız olmamak üzere, araçlar, yol ve yöntemlerimizle ilgili de bir tartışma yürütmemiz gerekiyor. Çünkü bu zeminler bahsettiğimiz içerikten bağımsız şekillenmiyor. Sektörel işçi birliklerimiz var, yerel işçi birliklerimiz...

İlkin TİS süreçlerine müdahalemizin hedefi, içeriği, zemini ve sınırı üzerinden durmalı, bunda ne denli başarılı olabildiğimizi somutlamalıyız. İkincisi, TİS süreçlerini kendi içinde değerlendirme darlığına düşmemeliyiz. Bunu sınıf mücadelesi...

Devam etmekte olan MESS Grup TİS süreci ve bu süreçte metal işçilerinin göstereceği refleks, sınıf mücadelesi açısından önemli bir yerde duruyor. Metal işkolunun kapitalist ekonomide tuttuğu özel yerin yanı sıra, metal işçilerinin mücadele deneyimi, birikimi...

Genç komünistler, uzun bir hazırlık sürecinin ardından II. Teslim Demir Kampı’nı başarıyla gerçekleştirdiler. İlk kampın devamı niteliğinde ele alınan buluşma, gerek ön hazırlığı, gerek sunum ve tartışmalardaki verimliliği, gerekse devrimci iç yaşam bakımından yeni bir düzeyin ifadesi oldu. Dar anlamda bir eğitim çalışmasının ötesine geçen kampımız, bir taraftan...