Logo

Bunalımları, savaşları ve devrimleri bir arada besleyen, sistemin yapısal çelişkileridir, bunların keskinleşmesi ve yoğunlaşmasıdır. Ekonomik bunalımlar beraberinde sosyal bunalımları getirir. Bu ise sosyal kutuplaşmanın büyümesi, sınıf çelişkilerinin keskinleşmesi, burjuvazinin emekçileri sosyal barışla kontrol etme imkanlarının gitgide daralması...

Komünistler olarak bahar gündemleri üzerinden yoğun bir faaliyet sürecini geride bıraktık. Ortaya çıkan tabloyu enine boyuna ele almak, politik-örgütsel sonuçlar çıkarmak ve buradan hareketle yeni faaliyet dönemine somut değerlendirmeler üzerinden girmek...

1 Mayıs geride kaldı. Bu yılın 1 Mayıs’ı bir kez daha yaygın ve görkemli gösterilere sahne oldu. İşçi sınıfının birlik, mücadele ve dayanışma gününde işçi sınıfı ile birlikte toplumun ezilen yığınları kitlesel ve coşkulu bir biçimde alanlarda yerlerini aldılar. Düzen...

Yoğun bir kitle çalışması pratiği içinden geçerek yaz sürecine giriyoruz. Bahar gündemlerine ek olarak dönemin öne çıkardığı bir dizi gündeme bu süreç içerisinde müdahale etmeye, devrimci sınıf zemininde kitlelerin karşısına politik bir taraf olarak çıkmaya...