Logo

Her alanda devrime hazırlanıyoruz!

Geride bıraktığımız günlerde toplanan TKİP IV. Kongresi kapsamlı bir gündeme dayalı çalışmalarını başarı ile tamamlamış bulunmaktadır. TKİP IV. Kongresi partinin tüm temel örgütlerinin seçilmiş delegeleriyle temsil edildiği nispeten geniş bir bileşenle toplandı. Yaklaşık üç hafta süren kongre çalışmaları boyunca, partinin gündemindeki tüm temel ideolojik, politik ve örgütsel sorunlar ele alındı...

 (PDF formatında indirmek için tıklayınız...)

Partiyle bütünleşiyor, devrime yürüyoruz!

IV. Ümit Altıntaş Gençlik Kampı’nın esas olarak iki temel hedefi vardı. Bunlardan biri, genç komünistlerin partili kimliğini güçlendirmek ve parti ile daha ileriden bütünleşebilmeyi sağlayabilmekti. Diğeri ise, partinin “bunalımlar, savaşlar ve devrimler dönemi” değerlendirmesi üzerinden yaptığı devrime hazırlık çağrısını kavrayabilmek, partinin girdiği bu özel süreçte genç komünistlerin üzerine düşen sorumluluğu ortaya koymaktı.

Dünya görüşü ve onun sosyal-siyasal pratiği, yaşamı oluşturan bütün ilişkileri kesen kapsamlı bir alanı içerisinde barındırır. Eğer siz kurulu düzenin penceresinden bakarak bir yaşam örgütlüyor iseniz, yaşamınızı şekillendiren bütün ilişkileri buna göre kurar, sürdürür ve yeri geldiğinde ortadan kaldırırsınız. Örneğin aile ile olan ilişkiler, örneğin duygularınız, hayalleriniz vb., kurulu düzenin dünya görüşü üzerinden kendisini üretecektir.

Girmiş bulunduğumuz yeni dönemi her bakımdan hazırlıklı karşılamak görevine kuşkusuz devrimci bir iddia ile yaklaşıyoruz. Partimiz tarihsel dönem perspektifi çerçevesinde sorumluluğunu yerine getirmeye çalışıyor, saflarına kurumsal-kolektif müdahaleler gerçekleştiriyor. Parti iç yaşamına yönelik müdahaleler, toplamda parti saflarının devrimcileştirilmesi, ideolojik-teorik donanım yetersizliklerinin giderilmesi vb. alanlarda gözle görülür bir yüklenme...

Emperyalist savaş, saldırganlık ve müdahalelerin tüm dünyada tırmandığı bir dönemden geçiyoruz. Dünya ölçeğindeki bu gelişmelerin bölgemizde daha yakıcı ve yıkıcı bir boyut kazandığı, bugünkü olayların seyriyle tümüyle açığa çıkmış bulunuyor. Emperyalistler arasındaki rekabet, hegemonya ve paylaşım mücadelesi Ortadoğu’da yoğunlaşmış...