Logo

Emperyalizmin Ortadoğu’ya ardı arkası kesilmeyen müdahaleleri bugünün dünya politikasının temel gündemi olmayı sürdürüyor. Bu gerçekte ‘90’lı yılların başından beri böyledir. Sovyetler Birliği dağıldıktan hemen sonra dünyanın tek süper gücü olarak hegemonyasını uzun süreli kılmak üzere işe koyulan Amerikan emperyalizmi buna Ortadoğu’dan ve daha somut olarak da Irak’tan başlamıştı, halen de oradan sürdürmektedir.

Emperyalistlerle işbirlikçilerine karşı biriken kitlesel tepkiler, “sol dalga”nın yükseldiği Latin Amerika veya pekçok devrimci direniş odağının canlılığını korumakta olduğu, yeni direniş mevzilerinin de oluştuğu Asya ile sınırlı değil. Bölgemiz Ortadoğu’da da diğer kıtalardakine benzer bir tepkiden bahsetmek mümkündür. 

Her siyasal konuya olduğu gibi temel önemde bir siyasal konu olarak ulusal soruna bakarken de partimizin programına sıkı sıkıya sarılmak durumundayız. Bizim programımız biçimsel bir gereklilik, parti olarak kabul edilebilmenin biçimsel bir aksesuarı değil, fakat siyasal mücadelenin akışı içinde partimizin ...