Logo

Haziran Direnişi’nde belirgin bir sol hareket damgası var. Sol hemen tüm kesimleriyle direniş içerisinde etkin bir şekilde yer aldı. Buna sosyal demokrat ve ulusalcı kanatlarıyla düzen solu da dahil. CHP yönetimi hareketi geriye çekmeye çalışsa bile, tabanından harekete etkin bir katılım olduğunu biliyoruz. Aynı şekilde reformist ve devrimci demokratik kanatlarıyla geleneksel solun da hareket içinde belli bir yeri ve rolü var.

Partimizin sol hareket içinde öne çıkan devrimci bir odak olması, aslında önündeki en yakıcı sorumluluğun gereğini yerine getirmesi, halihazırda toplumsal politik bir kuvvet olma yürüyüşünün başlangıç adımı olarak düşünülmelidir. Önümüzü tıkayan engelleri aşabilirsek, demek oluyor ki gelip dayandığımız eşiği atlamayı başarabilirsek... 

Dünya ölçeğinde yaşanan son gelişmeler, gençliğin sosyal mücadelelerde ve toplumsal kaynaşmalarda tuttuğu yerin önemini bir kez daha ortaya koydu. Türkiye'de ise Haziran Direnişi bu gerçeği tüm yalınlığıyla gözler önüne serdi. Toplumun genç unsurları, özellikle de emekçi kesimlere mensup olanlar, Haziran barikatlarında en önde dövüştüler. Enerjik, kararlı ve militan duruşlarıyla direnişin adeta sürükleyici dinamikleri bu genç güçler oldular.

Fabrika, işçilerin bir ordu gibi yan yana getiren ana ocaktır. İşçi sınıfının kalbi fabrikalarda atar. Dışarıda genel sosyal-kültürel topluluğun parçası olduğu ölçüde farklı kimlikleriyle tanımlanan işçi, fabrikada ise kolektif bir organizmanın parçasıdır. Fabrika onu istek ve tercihinden bağımsız olarak bu organizmanın parçası yapar ve sadece üretimde değil aynı zamanda yaşamıyla ilgili olarak da...

Devrimci bir sınıf partisi ancak ve ancak sınıfa ve emekçilere yaslanarak var olabilir. Mücadelesini de ancak ve ancak sınıf ve emekçi kitlelerin desteği ile sürdürebilir. Devrimci parti ve devrimci sınıf etle tırnak gibidir, birbirinden kopartılamaz. Nitekim partimiz bugüne dek sınıfla içiçe olmuş, sadece politik ve moral açıdan değil, maddi açıdan da işçi ve emekçilere dayanmıştır. Bu, bundan sonra da böyle olacaktır. Bağış kampanyamızın hedefi de budur.