Logo

“Partimizin II. Kongresi’nin dünyada ve Türkiye’de girmiş bulunduğumuz çok daha zorlu ve karmaşık bir dönemin ardından toplanmış olması, onun gündeminin ağırlık alanını da etkilemiştir” diyen TKİP II. Kongresi Bildirisi, sözünü ettiği dönemi dünyada 11 Eylül sonrası gelişmelerle...

Toplanması çeşitli nedenlerle geciken TKİP II. Kongresi gerçekte partinin gündemine daha 2002 yılının ikinci yarısında alınmıştı. Burada yayınladığımız Temmuz 2002 tarihli kapsamlı belge, Merkez Komitesi tarafından o evrede toplanması umulan II. Kongre’nin gerekçelendirilmiş gündemi olarak partiye sunulmuştu...

Siyasal ve örgütsel çalışmamızın temel ve öncelikli sorunları üzerinden toplanan II. Parti Kongresi ile partimiz yeni bir döneme adım atmış bulunuyor. Yeni bir dönem, yeni hedeflerin, yeni görev ve sorumluluk alanlarının genişlemesi ve büyümesi anlamına gelmektedir. Önümüzdeki süreçte, partiyi büyütmenin ve güçlendirmenin çok yönlü sorunlarıyla...