Logo

Komünistler olarak her adımda temposu artacak bir dönemin kapısını aralamış bulunuyoruz. Asgari ücret kampanyasından devrimci bahara, devrimci bahardan seçimlere kadar farklı gündemlere dayalı ve birbiri ardına gelen politik kampanya süreçleri ile örülü bir süreç bizleri bekliyor. Parti olarak tüm bu dönem boyunca devrimci sınıf mücadelesini geliştirmek...

Parti uzun bir dönemdir inisiyatifli, dinamik ve güçlü yerel örgütler ihtiyacına işaret etmekte, hem kadrolaşmanın hem de faaliyetin alanlarda başarıyla yürütülebilmesinin temel koşullarından biri olarak, kendine yetebilen yerel örgütlere vurgu yapmaktadır. Partinin toplam birikimi ve deneyimi...

Hayatın gündelik akışı içinde düzenle, onun dayattığı kimliklerle, ideolojiyle, değerlerle, kültürle, ahlakla kesintisiz bir hesaplaşma ve mücadele yoksa, çözülmek için polise, zindanlara, mahkemelere gerek kalmaz. Belli bakımlardan en büyük sınanma alanı...

Bugüne kadar sürdürdüğümüz siyasal faaliyetin hedefi ve yönü sanayi havzaları ve üretim alanları üzerinden yine sınıf kitleleri olmuştur. Fakat artık ihtiyaç, daha somut hedeflere kilitlenen ve buradan sonuç almaya dönük daha sistematik ve planlı bir çalışma, bu çalışmayla giderek...