Logo

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de kriz artık açık bir olgudur. Bunu kuru ekonomik veriler kadar sınıflar mücadelesinin ilk sıcak karşılaşmaları da bütün açıklığı ile ortaya koymaktadır. Resmi ekonomik veriler Türkiye ekonomisinin durgunluk içine girdiğini ve çok geçmeden bunu daralmanın (eksi büyümenin) izleyeceğini kesinleştirmiştir. Öte yandan kapitalistler...

Partimizin kuruluşunun 10. yılındayız... 10. yıl partimiz açısından yalnızca bir yıldönümünü değil, aynı zamanda birçok bakımdan yeni bir süreci de ifade etmektedir. Partimiz, siyasal ve örgütsel alanlarda yeni bir düzeyin kazanılması çabasının yön verdiği bu sürece adım...

Bugün örgütlenme planında yaşadığımız zayıflık, neredeyse tüm çalışma alanlarımızda, siyasal-örgütsel faaliyetimize ilişkin değerlendirmelerde ortaklaşılan bir nokta durumunda. Bu zayıflık genelde iki boyutta yaşanıyor. Birincisi, partinin siyasal pratiğinin...

Bu yıl Büyük Sosyalist Ekim Devrimi’nin 91. yılını, partimizin 10. yılı ile birlikte kutladık. 10. yıldönümü vesilesiyle ördüğümüz kampanya çerçevesinde farklı araçlarla işçi sınıfı ve emekçilere yaygın bir şekilde seslendik. Ajitasyon-propaganda araçlarının yanısıra...

10. yıl kampanyamız çerçevesinde, “Parti, Devrim, Sosyalizm!/ TKİP 10. Yılında!”, “İşçi sınıfı savaşacak, sosyalizm kazanacak!/TKİP”, “Sınıfa karşı sınıf, düzene karşı devrim!/TKİP”, “Ekim Devrimi 91. yılında! Sosyalizm kazanacak!/TKİP” şiarlı büyük boy afişlerimiz ile...

Örgütlü proletaryanın gücünün bilincinde olan kapitalistler, örgütlülükten yoksun bırakıldığında bu sınıfın güçsüz, yönetilmeye elverişli olduğunu da bilirler. Bundan dolayı düzenin tüm kurumları, işçi sınıfının hem örgütlü bir güç haline gelmesini hem de kendi dünya...