Logo

Ekonomik krizin de etkisiyle sınıf eksenli kitle hareketinde son iki yıldır kendini gösteren yeni canlanma, bu yılın başında toplum ölçüsünde büyük etki ve yankılar yaratan TEKEL Direnişi’yle birlikte yeni bir safhaya ulaştı. İstanbul Taksim’deki görkemli...

Komünistler olarak temel tarihsel hedeflere bağlı stratejik bir savaş yürütüyoruz. Günün görev ve sorumluluklarına buradan bakıyor, siyasal mücadelenin karşımıza çıkardığı güncel sorunları bu hedefler üzerinden ele alıyoruz. Aynı yaklaşım açısından da böyledir. Zira program şahsında ilan ettiğimiz devrimci stratejik hedefler, en başta bunun ciddiyetine...

Parti inşa süreci üzerine

Marksizmde devrimci sınıf partisinin kendi ideolojik ve sınıfsal özünden gelen bilimsel bir tanımı var. Devrimci sınıf partisi, sosyalizm ile sınıf hareketinin devrimci örgütlü birliğidir. Parti inşa süreci de asıl anlamını burada, bu düzeye ve niteliğe...