Logo

Devrimci bir sınıf hareketi için ileri!

Bir süre önce toplanan TKİP V. Kongresi çalışmalarını başarı ile tamamlamış bulunmaktadır. Parti tüzüğünün öngördüğü zaman sınırları içinde ve saptadığı kurallar çerçevesinde toplanan TKİP V. Kongresi, partimizde sağlam temellere sahip örgütsel demokrasi...

Gençlik çalışması, özelde liseli gençlik çalışması, partinin sınıf çalışmasından sonra dikkatini en çok yoğunlaştırdığı ve her dönem önemsediği bir alan olmuştur. Bu nedenle, komünist hareketimiz, neredeyse siyasal mücadele sahnesinde yerini aldığı günden beri, bu alana dönük pratik bir müdahale içerisindedir. Bu tutumun gerisinde gençliğin toplumsal yaşamda tuttuğu çok özel yer vardır. Zira gençlik, toplumsal yaşamda ve siyasal mücadelede enerjisiyle...

Liseli gençlik son yıllarda hareketli süreçlerden geçti. Bu süreç içerisinde kendi eylem tarzını ve biçimlerini yaratıp geliştirdi. Toplumsal muhalefetin yükseldiği her dönem sesini ve soluğunu okul sıralarından meydanlara akıttı, kimi durumlarda bunun öncüsü oldu. Liseli gençliğin özellikle siyasal gündemlere refleksi...

Hedeflerine ulaşmaları elbette kolay değil. Sınıfın nispeten geri kesimlerini etkilemeyi başarsalar bile, kapitalizmin yarattığı sınıfsal ayrımlar, baskı, sömürü ve zorbalık, sınıf çatışmalarını da kaçınılmaz kılıyor. Nitekim gerici kuşatmaya rağmen Greif, Metal Fırtınası ve pek çok mevzi direniş sınıf saflarındaki mücadele dinamiklerinin diri olduğuna işaret emektedir. Bu dinamiklerin açığa çıkartılması, daha ileriye taşınması ve sürecin devrimci sınıf hareketinin yaratılması...

Savaş ve saldırganlık politikalarının alabildiğine tırmandırıldığı, gerici faşist rejimin tahkim edildiği ve solun da boylu boyunca düzene kapaklanmış bulunduğu bir süreçte, ihtilalci devrimci örgüt bilincini güçlendirmek büyük bir önem taşımaktadır. Elbette bunun çok yönlü boyutları var. Her türlü donanımdan konumlanmaya kadar... Bütün bunların gerektirdiği adımları atarken, beraberinde buna uygun bilinç, kimlik ve ruhu daha da güçlendirmek durumundayız.

Devrimci sınıf hareketinin önemli bir bölüğü olan işçi kadınların örgütlenmesi, sınıf zemininde söz söyleyen, harekete yön verebilecek bir düzeye gelebilmesi için çalışmamızın eksik ve zayıf yanlarının döne döne irdelenmesi ve yaptığımız değerlendirmelerin yerli yerine oturtulması gerekiyor. Son dönemde gerçekleştirdiğimiz...