Logo

Tüm dünyada, özel olarak da Türkiye’de, dinsel gericiliğin güç kazanmasının gerisinde başından itibaren emperyalizm, özellikle de Amerikan emperyalizmi var. ‘60’lı yıllardan itibaren Türkiye’de dinci parti gerekli düşüncesi, CİA uzmanlarının hazırladığı raporun temel bir önerisiydi. ‘70’li yıllarda “Yeşil kuşak” projesi, Sovyetler Birliği’ni kuşatmaya yönelik...

Bugün Birlik çalışması metal işçilerinin geniş kesimleri tarafından takip edilen ve ilişkilenilen bir alan olmaya devam etmektedir. Denilebilir ki, sektörde örgütlü bulunan temel sendikalar dışında birlik metal işçileri üzerindeki en etkili güçtür. Ancak bu etkiye ve...

Oysa, “en kötü sendika sendikasızlıktan iyidir” yaklaşımı bir aldatmacadan ibarettir. Türk Metal ya da türevlerine üye yapılan işçiler, sınıf ve mücadele bilinci kazanmak yerine düzenin gerici ideolojik hegemonyası ile bir kere daha kuşatılmaktadır. Şoven-milliyetçi...

Sendikaların başına çöreklenmiş bürokratik kastın döne döne ihanetlere imza atmasına rağmen, nasıl oluyor da işçiler harekete geçtiklerinde işbirlikçi sendikal yapılara yönelebiliyorlar? Daha önceki değerlendirmelerimizde ele alınmış olsa da...

Birçok araç ve esnek örgütlenme ile sınıfa seslenmemiz, bazen kimi kadrolarda, “farklı kimliklerle aynı sınıfa gidiyoruz, bu da kimlik karışıklığı sorununa yol açıyor” türü yakınmalara neden olabiliyor. Bu yakınmaya yol açanın, yürüttüğümüz çalışmanın...

Direnişlerle dayanışmak önemlidir. Ancak bundan daha önemlisi, direnişteki güçleri sınıf mücadelesine kazanabilmektir. Kalıcı olan budur. Bu noktada, işçilere sermaye iktidarına, sendikal bürokrasiye dair gerçekleri söylemek tek başına bir şey ifade...