Logo

Kazanmak için cüret,
inisiyatif, seferberlik!

TEKEL direnişinin kaderinin çizileceği günlere girmiş bulunuyoruz. Direnişin geleceğinin belirleneceği...

Bugünün Türkiye’sindeki tartışmanın 8 Mart’ın tarihsel çıkışına (1910’daki kabulüne) kadar uzanan bir derin tarihsel kökü de var. Demek oluyor ki konuya ilişkin tartışma o kadar masum, ayrım çizgileri o denli önemsiz değil. Tam tersine, iki farklı tutum arasındaki ayrım, reformizm ile devrim arasındaki o genel ve temel ayrım çizgisinin kadın sorunu...

Genel olarak gençlik hareketindeki durumun aksine, onun kendine özgü bir alanı olan liseli ayağında son yıllarda olumlu bir gelişim yaşanıyor. Anlık parlayıp sönen bir gelişme olmadığı, son birkaç yıldır belli bir istikrar taşıdığı oranda, bir çekim merkezi...

 TKİP III. Kongresi: Liseli gençlik çalışması üzerine tartışmalar
 Liseli gençlik çalışmamızın deneyimleri...

Partimizin III. Kongresi siyasal sınıf çalışmamızın değişik sorunlarını ele alarak tartışma ve değerlendirmelere konu etmiş, bunların ışığında parti inşa sürecinde yeni döneme ilişkin görev ve sorumlulukları tanımlamıştır. Parti inşa süreci...