Logo

1 Kasım seçimleri kendisi de dahil hiç kimsenin beklemediği bir biçimde AKP’nin açık üstünlüğü ile sonuçlandı. Tayyip Erdoğan 7 Haziran seçimleri sürecinde başkanlık sistemi adı altında saltanat özentili bir tek adam diktatörlüğüne yolu açmak için varını yoğunu ortaya koymuş ve sonuçta hüsrana uğrayarak giriştiği kumarı kaybetmişti. 7 Haziran ertesinden başlayarak ise bu kez kaybettiği tek başına hükümet olanağını yeniden elde etmek üzere toplumsal...

Metal işçilerinin Nisan ayı sonunda başlayan ve Mayıs ayına damgasını vuran büyük eylemi, işçi sınıfı hareketinin bir süredir işaretleri çoğalan yeni döneminin bir ifadesi oldu. Metal işçileri sınıf hareketinin onyıllardır içerisine düşürüldüğü kötürüm koşulları darbeleyerek, bünyesindeki güç, enerji ve olanakları gözler önüne...

Sınıf çalışmasının sorunları özellikle son yıllarda çok yönlü olarak ele alınmış, tüm değerlendirmelerde çalışmanın bir eşiğe gelip dayandığı tespiti yapılarak, bunu aşmanın sorunları ayrıntılı tartışmaların konusu olmuştur. Bu çerçevede mevcut çalışma tarzımız sorgulanmış ve hedeflenen sıçramalı gelişmeyi...

90’lı yıllarda etkili bir şekilde esmeye başlayan reformist cereyanın sol partiler ve örgütler üzerindeki uğursuz etkisi artarak günümüze ulaştı. Bu cereyan reformist solu sağa sürüklerken, geleneksel devrimci-demokrat hareketi ise reformist çizgiye çekerek düzenin icazet sınırlarına hapsetti. Son yirmibeş yıla yayılan tasfiyeci/reformist cereyanın bu derece etkili olmasında -geleneksel sol hareketin yapısal zaaflarıyla ideolojik açmazlarının yanı sıra...

Emekçi kadın çalışmasında son yıllarda çaba ve yönelimimiz yoğunlaşmış olmakla birlikte henüz hedeflediğimiz mesafeyi alabilmiş değiliz. Partinin temel değerlendirmelerinde kadın sorununa ve nasıl bir kadın çalışması yürütülmesine dair temel esaslar ortaya konulmuş olduğu halde, öncelikli olarak sınıf çalışması...

Gericilik yıllarında her zaman devrim, devrimci teori, devrimci parti ve devrimci sınıf konularında kuşkular yayılmış, tasfiyeci çağrılar yapılmıştır. Komünist hareket, bu tasfiyeci çağrılara karşı klasik teoriye, yani Marksizm-Leninizm’e, Marx-Engels ve Lenin’e daha sıkı sarılma çağrısını yükseltmiş, özellikle devrimci örgüte dönük...