Logo

Kadroların gelişimi sorunu, içinde bulunduğu nesnel koşullardan bağımsız ele alınamaz. Zira dönem ve koşullar, devrimci kadronun ideolojik, politik, örgütsel ve kültürel gelişiminin şekillendiği nesnel zemini oluşturmaktadır. Dolayısıyla, partimiz açısından ideolojik ve ilkesel bağlamda kadro sorununa yaklaşım bütünlük ve süreklilik arz etse...

» EKİM, Sayı: 334, Haziran 2024 (PDF)

Bütün bunların ardından, gelinen yerde, Türkiye’de devrimci örgüt geleneği bitirilme noktasına getirilmiştir. Bu irade kırılmıştır. Bu konuda gerçekçi olmak ve devrimci örgüt alanındaki sorumluluklarımıza da bunun ışığında...

Son yıllarda ardarda gerçekleşen irili ufaklı işçi eylemleri ve direnişleri 6 Şubat depremi ile bir kesinti yaşamış, bir süre sonra yeniden farklı kentlerde ve sektörlerde devam etmiştir. Artan enflasyon ve hayat pahalılığının sonucu olarak alım gücünün...

Diğer bir dizi sorun alanında olduğu gibi, kadrosal darlık sorununun da devrimci bir temelde çözüme kavuşacağı alan, siyasal sınıf çalışması ve parti yaşamıdır. Mevcut zorlu koşullar karşısında parti kadrolarının sistematik olarak güçlenmesi de...

Sosyal mücadelenin kitle tabanı ve ağırlık merkezindeki değişim, daha çıkış yıllarında perspektif planındaki açıklığa rağmen yurtdışı çalışmamız için de önemli bir sorundur. Yine de en belirleyici halkayı, bulunduğumuz ülkelerdeki sınıf mücadelesinin etkin bir tarafı olma bakışını korumayı, ciddi bazı zayıflıklara rağmen pratikte bunu hayata geçirme...

Ukrayna savaşı başladığında, pek çok ülkedeki sol parti ve gruplar, kendi ülkelerinde egemenlerin oluşturdukları toplumsal atmosferin dışına çıkmayı başaramadılar. Bu ülkelerde burjuvazi toplumu gütmeyi, nabzını oluşturmayı iyi başarıyor...

VII. Parti Kongresi'nin açıklamaları, çok yönlü tartışma başlıkları örgütümüzün zorlanma alanlarını ve sorunlarını bütünlüklü olarak en sade ve en vurgulu biçimde ifade ediyor. Kongremiz, devrimi ve devrimci birikimi sahiplenme, savunma ve güçlendirme...