Logo

Bugünün Türkiye’sinde en önemli siyasal gelişme, bir iktidar gücü haline geldiği ölçüde pervasızlaşan amerikancı dinci partinin savaş ve saldırı politikalarıdır. Emperyalizmin ve işbirlikçi büyük burjuvazinin tam desteğini almanın sağladığı güç ve bu sayede düzen içi çatışmada elde ettiği üstünlük ile davranan AKP iktidarı, içerde Kürt halkına karşı yeni bir saldırı hamlesine girişirken...

Kampanya ile başlayan, 1 Mayıs ve seçimlerle devam eden sürecin hedeflerinden birisi de politik faaliyet kapasitesini yükseltmek, çalışmayı sistematize etmekti. Fabrika hedefleri daraltılarak derinleşmeye ve mevzi kazanmaya hizmet etmesi gereken bu dönem...

Sınıf hareketinde uzun süredir yaşanan sessizliğin son yıllarda gerçekleşen mevzi direnişlerle birlikte bir nebze de olsa kırıldığı görülmektedir. Özellikle sendikal örgütlenme ve hak arama eylemleri işgal-grev-direniş biçimleriyle militan eylemlere...

Partimiz ideolojik bakışının yön verdiği sistematik sınıf yönelimi ile kitle çalışmasının birçok yönü üzerinden bir yetkinliği ifade etmektedir. Gelişim süreci içerisinde anlamlı bir birikim yaratarak bugünün görev ve sorumluluklarına daha ileriden müdahalenin zeminlerini oluşturmuştur. Kitle çalışmasının kapsamına giren tartışmaların bir bölümü bugün partimizin geldiği düzey...