Logo

Parti’yi güçlendirmek ve
mücadeleyi
büyütmek için!

Geride bıraktığımız günler içinde toplanan TKİP II. Kongresi, kapsamlı ve çok yönlü bir gündem üzerinden süren çalışmalarını başarıyla tamamlamış bulunmaktadır. Son birkaç yıldır gündemde olan, fakat gerçekleşmesi örgütsel güvenliğe ilişkin nedenlerden dolayı geciken II. Parti Kongresi’nin nihayet güvenlik içinde toplanması ve çalışmalarını başarıyla tamamlaması, partimiz için birçok açıdan önemli bir adımın ifadesi olmuştur.

Siyasal süreçler dünya ölçüsünde giderek artan bir hızla sertleşiyor. Burjuvazinin çeşitli alanlardaki temsilcileri bunu bugünün hakim düzenine ve sınıflarına değil de düzenin bugünkü yöneticilerine bağlama çabasındalar. Uzun yıllar boyunca insanlığın yaşadığı yıkım...

Geçmişi aştık, geleceği kazanacağız!

80’li yılların ikinci yarısı... Türkiye’de faşist darbe ve yenilgi sonrası dönem... ‘70’li yılların devrimci yükselişi içinde hızla güç kazanan devrimci örgütler, büyük bir...