Logo

PKK eksenli Kürt ulusal hareketinin geçmişteki en büyük avantajı, sorunlara bir parça olsun Marksizmin etkisi altında bakabilmesi, Marksizmin sınıfsal tahlil yönteminden yararlanmasıydı. Marksizm dünyayı nesnel bir biçimde görme, toplumsal sorunları doğru algılama ve yerli yerine oturtma olanağı sağlar. Marksist dünya görüşünden koptuğunuz...

1 Mayıs alanlarında emperyalist saldırganlığa ve kapitalist sömürüye karşı verilecek yanıt, “çözüm” sürecine eşlik eden sınıf işbirliği ve liberalizm cereyanının göğüslenmesi olacaktır. Bunun için 1 Mayıs ön sürecinde ve alanlarda, Ortadoğu’daki...

Politik eksenli sınıf çalışması, toplumun gündemindeki tüm sorunların gündelik bir faaliyet üzerinden sınıfa taşınması demektir. Toplumun değişik kesimlerine yönelen saldırılar ile sınıf yönelik saldırılar arasındaki bağ doğru bir biçimde kurulabilmeli, bunun sınıfsal bir saldırı olduğu...

Bugün darlığı kırma ve enginlerle buluşma iddiasını daha güçlü bir şekilde önüne koymuş bulunan komünistler, işçi sınıfı ve emekçi kitleler içerisinde yürüttükleri parti faaliyetine hep bu gözle bakmalı, atılan her adımın devrimle ilişkisini sıkıca...

Devrim yolunda yitirdiğimiz yoldaşlarımızdan, dolayısıyla Hatice Yürekli'den öğrenmek demek, aslında partinin çizgisini, deneyimlerini, birikimlerini, kararlılığını en iyi biçimde kuşanmak demektir. Parti saflarında yerimizi almak, partili saflarda daha fazla sorumluluğu omuzlamak demektir. Bugünün darlığı ve sınıf hareketinin durağanlığı...