Logo

PKK eksenli Kürt ulusal hareketinin geçmişteki en büyük avantajı, sorunlara bir parça olsun Marksizmin etkisi altında bakabilmesi, Marksizmin sınıfsal tahlil yönteminden yararlanmasıydı. Marksizm dünyayı nesnel bir biçimde görme, toplumsal sorunları doğru algılama ve yerli yerine oturtma olanağı sağlar. Marksist dünya görüşünden koptuğunuz, onun etki alanından çıktığınız ölçüde, sorunları doğru anlama olanağınızı da yitirirsiniz.

1 Mayıs alanlarında emperyalist saldırganlığa ve kapitalist sömürüye karşı verilecek yanıt, “çözüm” sürecine eşlik eden sınıf işbirliği ve liberalizm cereyanının göğüslenmesi olacaktır. Bunun için 1 Mayıs ön sürecinde ve alanlarda, Ortadoğu’daki kirli savaş, patriot sistemi ve füze kalkanı yoluyla sergilenen uşaklık çizgisine karşı tok ve etkin bir tutum alınmalıdır.

Politik eksenli sınıf çalışması, toplumun gündemindeki tüm sorunların gündelik bir faaliyet üzerinden sınıfa taşınması demektir. Toplumun değişik kesimlerine yönelen saldırılar ile sınıf yönelik saldırılar arasındaki bağ doğru bir biçimde kurulabilmeli, bunun sınıfsal bir saldırı olduğu, bu saldırıların kaynağında kapitalist düzen gerçekliğinin durduğu sınıf kitlelerine sürekli ve sistemli bir faaliyet üzerinden anlatılabilmelidir.

Bugün darlığı kırma ve enginlerle buluşma iddiasını daha güçlü bir şekilde önüne koymuş bulunan komünistler, işçi sınıfı ve emekçi kitleler içerisinde yürüttükleri parti faaliyetine hep bu gözle bakmalı, atılan her adımın devrimle ilişkisini sıkıca kurabilmeli, gündelik faaliyette devrime hizmet etmeyen ve bu temelde sonuçlar üretmeyen her türlü işi...

Devrim yolunda yitirdiğimiz yoldaşlarımızdan, dolayısıyla Hatice Yürekli'den öğrenmek demek, aslında partinin çizgisini, deneyimlerini, birikimlerini, kararlılığını en iyi biçimde kuşanmak demektir. Parti saflarında yerimizi almak, partili saflarda daha fazla sorumluluğu omuzlamak demektir. Bugünün darlığı ve sınıf hareketinin durağanlığı üzerinden değil, fakat yarının yükselen mücadelesine, devrimci ayaklanmalarına, ihtilalci kalkışmalarına yanıt verebilecek bir parti yaratma bilinci ve azmiyle...