Logo

Son dönemin en önemli olayı tartışmasız biçimde Türkiye-ABD ilişkileri alanında yaşanan gelişmelerdir. Şu günlerde üzerine büyük fırtınalar koparılan türban sorunu bile gerçekte bu gelişmenin yarattığı yeni durum içinde bir yere oturmaktadır ve özel bir ayrıntı...

Partimizin hedefleri doğrultusunda yol alabilmesi, öncelikle iki alandaki durumuyla yakından ilgilidir. İdeolojik sınıfsal çizgimizin doğası gereği birbiriyle yakından ilişkili bu alanlardan ilki örgüt, ikincisi ise sınıf çalışması alanıdır. Genel siyasal faaliyet planında sergilediğimiz düzey ve kapasiteyi tüm yerellerde sınıf çalışması zemininde süreklileştirmek, örgüt ve sınıf çalışması başlığı altında ifade edilebilecek sorunların üstesinden gelmemiz oranında mümkün olacaktır.

Kadın sorunu ve sınıf
içinde kadın çalışması

Kadın sorunu tarihsel evrim içinde ortaya çıkmış toplumsal bir sorundur. Fakat kadın, kendi içinde bütünlüğü olan farklı bir toplumsal katman değildir; tam tersine, bütün sınıfları..

Bir partinin ideolojik birikimi ve gücü onun toplamı üzerinden yansıyabilmelidir. Bu ise onun kadrolara maledilebilmesi ölçüsünde olanaklıdır. Oysa halihazırda partinin en zayıf yanlarından biri budur ve bu zayıflık, partinin toplam çalışmasını ve gelişmesini belirgin biçimde frenlemektedir. Planlı önlemlerle ve sistemli yüklenmelerle giderilemediği...