Logo

EKİM’in siyasal mücadele sahnesine çıktığı tarih, dünya ölçüsünde büyük bir gericilik döneminin de başlangıç evresi idi. EKİM çıkışını 1987 Ekimi’nde duyurdu. Bu aynı yılın bu aynı günlerinde, Gorbaçov, Ekim Devrimi’nin 70. yılı vesilesiyle, gerici yankılar yaratan o ünlü konuşmasını yaptı. Bunu, iki yıl gibi kısa bir zaman aralığı ile, önce Doğu Bloku’ndaki genel yıkılışı...

Günümüz gençlik hareketinde reformizmin belirgin bir ağırlığı olduğu tartışmasız bir olgudur. Bu her şeyden önce politik mücadeleye açık gençlik kitlesini kuşatan bir siyasi atmosfer olarak yansımaktadır. Genel toplumsal süreçlerin bir ürünü ve onunla...

Parti olarak içerisine girmiş bulunduğumuz dönemi “bunalımlar, savaşlar ve devrimler dönemi” olarak tanımlıyoruz. Avrupa’dan Kuzey Afrika ve Ortadoğu’ya dünyanın birçok yerinde yaşanan gelişmeler bu tespiti her geçen gün doğruluyor. Emekçi kitleler kapitalist sömürü ve zulüm karşısında biriken tepki ve hoşnutsuzluğunu...

Sınıf eksenli partiye geçişin temel eşiklerinden biri olan sınıf zemininde kalıcı mevziler yaratma hedefine ulaşmak, pek çok engelle mücadele etmeyi zorunlu kılıyor. Sınıf hareketinin verili koşullardaki zayıflığı, kapitalistlerin pervasız saldırganlığı, sermaye...