Logo

Mazlum dünyada, hangi ideolojik biçim içinde olursa olsun, ulusal baskıya ve zulme karşı direniş haklı ve meşrudur. Bu konuda bir tartışma olamaz. Tartışmalı olan, bu akımlar önderliğindeki bir hareketin ortaya ulusal demokratik sınırlarda olsun az çok olumlu bir çözüm çıkarıp çıkaramayacaklarıdır. Dinci ideolojiye dayanan akımlar yapısal olarak bu konum...

Dinci akımların önderliği bu direnişlerin kuşkusuz belirgin biçimde zayıf ve sorunlu yanını oluşturmakta, zamanında Vietnam direnişinin dünya ölçüsünde yarattığı türden bir devrimci etki ve yankının oluşmasını engellemektedir. Dahası Müslüman ülkelerin genelinde gerici akımların güçlenmesini kolaylaştırarak ayrıca olumsuz bir etkide de bulunmaktadır.

Politik önderliğin bir diğer ayağı da kuşkusuz canlı devrimci iç yaşamın örgütlenmesini sağlamak (raporlarla, mektuplarla, genelgelerle vb.). Geçmiş platformlarda da dile getirilen bu sorunun aşılmasının da canlı, dinamik, sorunlarını en kısa sürede çözen...

Devrimcilikte ısrar ve irade, günümüz koşullarında kolay değil. Birçok kadro ve kadro adayımız da bu durumdan doğrudan etkileniyor. Solun içinde bulunduğu tablo, devrimciliği kitleler gözünde gittikçe marjinal bir hale getiriyor. Seçim döneminde...

İktidarın artan baskı ve terörü tüm toplumu etkisi altına almışken, bilinçli kitleyi bariz bir korku atmosferine sokmuş durumda. Ekonomik kriz ve baskı kıskacında derinleşen bir çürüme yaşanıyor. Toplumun karakteri, tutumu, eylemi böylece...

"Yüzlerce, binlerce yıldır ilk kez, efendiler arasındaki savaşa, kölelerin bütün efendilerine karşı yapacağı savaş ile ‘cevap vermek’ doğrultusunda verilen söz eksiksiz yerine getirildi ve tüm güçlüklere rağmen yerine getirilecek. Biz bu eserin yapımına başladık. Ne kadar zamanda, ne zaman, hangi ulusun proleterleri bu eseri sonuna...”