Logo

2023 yılının Türkiye için kritik bir yıl olacağı tartışmasızdır. Zira devleti ele geçirmiş ve topluma halen çok şey dayatmayı başarmış olsa da dinci-faşist koalisyon hala da kendi düzenini oturtabilmiş değildir. Seçim yoluyla ya da seçimleri boşa çıkarmanın bir yolunu bularak iktidarı elde tutmayı başarırsa eğer, kısa vadede toplumun üzerine yeni düzeyde bir...

Siyasal ve örgütsel çalışmanın seyrini doğrudan etkileyen darlık ya da süreç içerisinde daralma sorunu, birbiriyle ilişki içerisinde ve birbirini belirleyerek ilerleyen çok yönlü gelişmelerin dolaysız bir sonucudur. Bu nedenledir ki, meseleyi tek bir halka...

Bugün bu tarihsel deneyimlerden öğrenmek, oralardan gerekli dersleri çıkarabilmek özel bir önem taşıyor. Çünkü mevcut hali ile Türkiye işçi sınıfının mevzi direnişler üzerinden yaşanan sorunlara bir yanıt üretebilmesi mümkün değil. Bu değerlendirme...

Bugün işçi hareketimizin içinde bulunduğu çok yönlü sorunlar “kendiliğinden gelişmeler”le aşılamayacak denli kapsamlıdır. Eğer 1991 yılını esas alırsak, gerileme 30 yılı aşkın bir süredir devam etmektedir. Bu gerileme dönemi sermaye sınıfı ve siyasal iktidar...

Komünistler devrimci örgüt sorununu, içerisinden geçilen dönemin özelliklerinin yanı sıra ideolojik ve ilkesel bir çerçevede ele aldılar. İdeolojik-programatik çizgi, hedeflere ulaşmayı sağlayacak politik çalışma, bu çizginin pratikteki karşılığı olan araçlar bakımından düzenin tam karşısında konumlanan devrimci parti/örgüt için, illegal temellere dayanma sorunu...

Çoğu zaman “kitle çalışması” denildiğinde akla ilk gelen, genel bir ajitasyon-propaganda ve seslenme faaliyetleri olabilmektedir. Oysa kitle çalışması bir alanda yürütülen bütünlüklü bir çalışmadır. Çalışma süreci, izlenecek taktik çizginin ve somut hedeflerin belirlenmesi, bunun güçlü bir inisiyatifle gençliğe taşınması, gençlikte bilinç açıklığı...

Tartışma ve eleştirilerimizi de parti tüzüğüne uygun bir işleyiş içerisinde yapmamız gerekmektedir. Bu da bize tartışmalı gördüğümüz, eleştirdiğimiz noktaları, yer aldığımız örgütsel zeminden başlayarak tartışmaya açma sorumluluğu getirmektedir. Neticede illegal...

Uzun dönemdir önemli bir mücadele dinamiği olan kadın hareketi ile sınıf mücadelesinin bağı neden bu kadar zayıf? Bu soru ile başlamak bizi önemli bir tartışmanın içine çekecektir. Bu kapsamda tartışmalar yürütülürken, genelde bu iki mücadele hattının...

Tayyip Erdoğan liderliğindeki dinci koalisyon hakim öğe olsa da, gerçekte sözkonusu olan dinci-faşist güçlerin birleşik iktidarıdır. Bu, 12 Eylül askeri faşist darbesinin resmi devlet ideolojisi katına yükselttiği “Türk-İslam sentezi”nin devlet iktidarında vücut bulmuş halidir. Amerikan emperyalizmi ve işbirlikçi büyük burjuvazi tarafından Türkiye’nin ilerici-devrimci hareketini...