Logo

TKİP, şiddette dayalı devrimi ilkesel bir sorun olarak ele alan, bunu da programının ilgili bölümlerinde yeterli açıklıkta ortaya koyan devrimci bir partidir. TKİP Programı’nda, kurulu düzene ve devlete karşı tutum, genel ilkesel çerçevesi ve stratejik gerekleri yönünden açık ve net bir biçimde formüle edilmiştir. Program’ın ilk ana bölümü, bu yaklaşımın teorik mantığını...

İşçi Savunma Birlikleri bir politikadır herşeyden önce. İşçilere kapitalistlerin ve onlara paralel olarak kapitalist devletin gündeme getireceği şiddet karşısında aciz ve çaresiz kalmayın, kendinizi savunun, kendi savunma gücünüzü de örgütleyin diyen bir tutumdur.

Siyasal yaşamda yayınlar, gazete, dergi, kitap, bildiri, broşür, rapor, radyo, tv, vb., her birisinin araç olarak farklı farklı işlevi olsa da, tümü de temsil ettiği dünya görüşünün ve çizginin en temel platformlarıdır. Kimisi teorik-ilkesel tutum ve yaklaşımları ortaya koyar, kimisi güncel...

2000’li yılların başından itibaren burjuvazi tüm dünyada polis devleti uygulamalarını alabildiğine yoğunlaştırdı. Yeni bir emperyalist savaşlar döneminin bahanesine dönüştürülen 11 Eylül saldırısı, aynı şekilde polis rejimi uygulamalarındaki yeni...