Logo

Parti, sınıf ve siyasal mücadele

Partimizin IV. Kongresi 2012 yılı sonbaharında toplandı. Aradan geçen üç yılın ardından şimdi partimizin V. Kongresi’ni toplamış durumdayız. 2007’de toplanan II. Parti Kongresi’nden beri parti kongreleri ikişer ya da üçer yıllık aralarla toplanıyor.

Gelinen yerde tüm yetersizliklerine rağmen partimiz sınıf çalışmasında küçümsenmeyecek bir deneyim ve birikime sahiptir. Son bir yılı aşan süreçte Greif Direnişi, yasaklanan metal grevi ve son metal eylemliliğine müdahalesi, tam da bu deneyim...

Partinin yakın dönem hedeflerinden biri, toplumda işçi sınıfı adına politika yapan devrimci bir güç odağı haline gelmek. Bu kritik eşiğin atlanabilmesi için partinin işçi sınıfı saflarındaki bağlarını hem nicel hem nitel yönden güçlendirmek acil bir ihtiyaçtır.

Partimizin en temel hedefi, sınıf eksenli bir odak olmak, sınıf adına toplumda bir taraf haline gelebilmektir. Bu da devrimci bir sınıf hareketini yaratabilmek, sınıf içinde güç olabilmekle mümkün. Sınıf içinde güç olmanın yolu ise esasta ayağını...

Bültenler, dünden bugüne komünist hareketin siyasal sınıf çalışmasında tanımladığı temel araçlardan biridir. Partileşme sürecinin belli bir evresinde siyasal sınıf çalışmasında yeni bir düzeyin ihtiyacı olarak gündeme gelen bülten politikası, ilk örneklerini III. Konferans...