Logo

Parti, sınıf ve siyasal mücadele

Partimizin IV. Kongresi 2012 yılı sonbaharında toplandı. Aradan geçen üç yılın ardından şimdi partimizin V. Kongresi’ni toplamış durumdayız. 2007’de toplanan II. Parti Kongresi’nden beri parti kongreleri ikişer ya da üçer yıllık aralarla toplanıyor. Bu, tüzükte belirlenen sınırlara uygun bir tablo. Sözkonusu tarihten itibaren...

Gelinen yerde tüm yetersizliklerine rağmen partimiz sınıf çalışmasında küçümsenmeyecek bir deneyim ve birikime sahiptir. Son bir yılı aşan süreçte Greif Direnişi, yasaklanan metal grevi ve son metal eylemliliğine müdahalesi, tam da bu deneyim ve birikimin bir ürünü oldu. Sınıf hareketinin gelişimi açısından büyük bir...

Partinin yakın dönem hedeflerinden biri, toplumda işçi sınıfı adına politika yapan devrimci bir güç odağı haline gelmek. Bu kritik eşiğin atlanabilmesi için partinin işçi sınıfı saflarındaki bağlarını hem nicel hem nitel yönden güçlendirmek acil bir ihtiyaçtır. V. Parti Kongre’si bildirisi “Devrimci bir sınıf hareketi için ileri!” şiarıyla bu ihtiyacı...

Fabrika merkezli sınıf çalışması

Sınıfı devrime ve sınıfın öncüsünü partiye kazanmak temel hedefi ekseninde siyasal sınıf çalışmasının sorunları, her dönem en temel gündemimiz olmuştur. Kuruluş Kongresi’nde sınıf çalışması oldukça kapsamlı...

Bültenler, dünden bugüne komünist hareketin siyasal sınıf çalışmasında tanımladığı temel araçlardan biridir. Partileşme sürecinin belli bir evresinde siyasal sınıf çalışmasında yeni bir düzeyin ihtiyacı olarak gündeme gelen bülten politikası, ilk örneklerini III. Konferans öncesinde verse de, asıl olarak konferans sonrası süreçte bültenler...